Księża na kwarantannie

Z racji tego, że księża w naszej parafii są od dzisiaj objęci kwarantanną błogosławieństwo potraw zostało odwołane.
 
Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej odbędzie się dzisiaj o 21.00 i będzie prowadzona przez Ojców Oblatów.
 
Eucharystia w niedziele i poniedziałek bez zmian, przewodniczyć będą Ojcowie Oblaci.
 
Więcej informacji podamy dzisiaj w ogłoszeniach na stronie internetowej. Prosimy o wsparcie modlitewne naszych kapłanów w tym niełatwym dla nich czasie.

Nasza Świątynia Kościołem Jubileuszowym 2021

Arcybiskup Metropolita Poznański

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych oraz dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 roku udzielający daru specjalnych odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć świętego Józefa, postanawiam, że w czasie od 1 marca do 8 grudnia 2021 roku świątynia pw. Świętej Rodziny w Poznaniu cieszyć się będzie przywilejem kościoła Jubileuszowego.

Oznacza to, że w liturgii sprawowanej w tej świątyni w szczególny sposób pragniemy uczcić świętego Józefa, a zarazem „na jego wzór wzmacniać codzienne własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą” (List Apostolski „Patris Corde”).

†Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Poznań, dnia 11 lutego 2021

 

Dekret 2021 (.pdf)

Msze Święte kolędowe 2021

02.01.2021r., godz. 19.00, sobota – Jugosłowiańska 44, 48, 50, 52

04.01.2021r., godz. 19.00, poniedziałek – Jugosłowiańska 54 i domki

05.01.2021r., godz. 19.00, wtorek – Galileusza 1, 2

07.01.2021r., godz. 19.00, czwartek – Galileusza 4, 5, 6, 12

08.01.2021r., godz. 19.00, piątek – Keplera 3, 4

09.01.2021r., godz. 19.00, sobota – Keplera 6, 8

Czytaj więcej »

DZIELĘ SIĘ DOBREM, WSPIERAM…

Rozpoczęliśmy czas radosnego oczekiwania na Przyjście Pana Jezusa. Podejmujemy różne modlitwy, umartwienia, dobre uczynki, które służą pracy nad sobą i dobremu przygotowaniu na zbliżający się czas Bożego Narodzenia. Rokrocznie jako wspólnota parafialna wspieraliśmy bliźnich ofiarowując dar serca w postaci produktów żywnościowych, które potem były rozdawane świątecznie tym, którzy tego najbardziej potrzebowali, powodując ich radość, a nade wszystko poczucie obecności i pomocy drugiego człowieka. W taki sposób parafialnie dotychczas przeżywaliśmy ten przedświąteczny okres. Pandemia i obostrzenia zamykają możliwości bezpośredniego kontaktu, wspólnych spotkań, przynoszenia darów, ale nie mogą i nie zamkną naszych serc, które jak zawsze pielęgnują w sobie potrzebę czynienia dobra poprzez dzielenie się z innymi.

Parafialnie więc inaugurujemy akcję: DZIELĘ SIĘ DOBREM, WSPIERAM, która pozwoli sprawić radość tym, którzy w tym obecnym, trudnym czasie szczególnie tej pomocy potrzebują. Zamiast przynoszenia produktów możemy złożyć gotówkowy dar serca. Z zebranych pieniędzy zakupimy produkty, które rozdamy najbardziej potrzebującym.

Wesprzeć materialnie można poprzez datek wrzucony do skarbony św. Antoniego, który przecież słynie z troskliwej Miłości do najuboższych, albo wpłacić na konto parafialne z dopiskiem: DZIELĘ SIĘ DOBREM, WSPIERAM.

Liczy się każdy grosz, przecież razem możemy tak wiele. Nasza świąteczna akcja rozpoczyna się od dzisiaj i potrwa do 17 grudnia. Pamiętamy przecież, że nikt z nas nie żyje dla siebie, możemy i chcemy żyć dla innych, a jako rodzina parafialna nie możemy zapomnieć o tych, którzy nas potrzebują.

Kwarantanna w naszej parafii do 17.05.2020

Drodzy Parafianie Świętej Rodziny w Poznaniu!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Księża zostali objęci kwarantanną. Jest to kwestia decyzji Sanepidu, a nie choroby któregoś z Księży. W związku z tym do 17 maja w naszym kościele obowiązuje zmieniony porządek Mszy Św.:

O ewentualnych zmianach będziemy informować Drogich Parafian, których prosimy o modlitwę. 

Biuro Parafialne do 17 maja nieczynne. W sprawie pogrzebów tylko telefonicznie: 61 8670 066.

Różaniec o godz. 20.30 – indywidualnie

Wasi  Duszpasterze

Piękne Życie!

Kochani parafianie i drodzy sympatycy parafii pw. Świętej Rodziny w Poznaniu,
umieszczamy na naszej stronie parafialnej piosenkę do której słowa napisał znany nam wszystkim rekolekcjonista o. Maciej Braun, misjonarz pracujący w Tanzanii. Treść słów nawiązuje do przeżytych przez nas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Trwając w okresie wielkanocnym ta piosenka przypomina nam o dobroci Boga i potrzebie przeżycia swojego życia w piękny sposób. Można to zrobić wyłącznie dzięki Zmartwychwstałemu Chrystusowi, który przypomniał nam w uroczystość Miłosierdzia Bożego o swojej nieskończonej, przebaczającej miłości. Zatem wsłuchajmy się w tekst i niebiańskie wykonanie Justyny Kmieć, aby rozbudziło się w nas na nowo pragnienie pięknego, Bożego życia, ponieważ mamy je tylko jedno!

Autorem tekstu jest o. Maciej Braun, śpiewa Justyna Kmieć.
 
dk. Damian Koper

 

Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br. i Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br., zarządzam dla całej Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

Czytaj więcej »

Pomoc potrzebującym – ogłoszenie ws. koronowirusa

Caritas Parafialna organizuje pomoc w zakupie żywności i lekarstw osobom, które nie mogą opuszczać mieszkań, także starszym parafianom. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem parafialnym, by podać dane. Osoby, które chciałyby się włączyć w tę akcję również prosimy o zgłoszenie. Parafian prosimy, by zwrócili uwagę, czy w ich sąsiedztwie nie ma osób, którym by trzeba pomóc, które prosimy zgłosić w parafii.