Msze Święte kolędowe 2021

02.01.2021r., godz. 19.00, sobota – Jugosłowiańska 44, 48, 50, 52

04.01.2021r., godz. 19.00, poniedziałek – Jugosłowiańska 54 i domki

05.01.2021r., godz. 19.00, wtorek – Galileusza 1, 2

07.01.2021r., godz. 19.00, czwartek – Galileusza 4, 5, 6, 12

08.01.2021r., godz. 19.00, piątek – Keplera 3, 4

09.01.2021r., godz. 19.00, sobota – Keplera 6, 8

Czytaj więcej »

DZIELĘ SIĘ DOBREM, WSPIERAM…

Rozpoczęliśmy czas radosnego oczekiwania na Przyjście Pana Jezusa. Podejmujemy różne modlitwy, umartwienia, dobre uczynki, które służą pracy nad sobą i dobremu przygotowaniu na zbliżający się czas Bożego Narodzenia. Rokrocznie jako wspólnota parafialna wspieraliśmy bliźnich ofiarowując dar serca w postaci produktów żywnościowych, które potem były rozdawane świątecznie tym, którzy tego najbardziej potrzebowali, powodując ich radość, a nade wszystko poczucie obecności i pomocy drugiego człowieka. W taki sposób parafialnie dotychczas przeżywaliśmy ten przedświąteczny okres. Pandemia i obostrzenia zamykają możliwości bezpośredniego kontaktu, wspólnych spotkań, przynoszenia darów, ale nie mogą i nie zamkną naszych serc, które jak zawsze pielęgnują w sobie potrzebę czynienia dobra poprzez dzielenie się z innymi.

Parafialnie więc inaugurujemy akcję: DZIELĘ SIĘ DOBREM, WSPIERAM, która pozwoli sprawić radość tym, którzy w tym obecnym, trudnym czasie szczególnie tej pomocy potrzebują. Zamiast przynoszenia produktów możemy złożyć gotówkowy dar serca. Z zebranych pieniędzy zakupimy produkty, które rozdamy najbardziej potrzebującym.

Wesprzeć materialnie można poprzez datek wrzucony do skarbony św. Antoniego, który przecież słynie z troskliwej Miłości do najuboższych, albo wpłacić na konto parafialne z dopiskiem: DZIELĘ SIĘ DOBREM, WSPIERAM.

Liczy się każdy grosz, przecież razem możemy tak wiele. Nasza świąteczna akcja rozpoczyna się od dzisiaj i potrwa do 17 grudnia. Pamiętamy przecież, że nikt z nas nie żyje dla siebie, możemy i chcemy żyć dla innych, a jako rodzina parafialna nie możemy zapomnieć o tych, którzy nas potrzebują.

Kwarantanna w naszej parafii do 17.05.2020

Drodzy Parafianie Świętej Rodziny w Poznaniu!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Księża zostali objęci kwarantanną. Jest to kwestia decyzji Sanepidu, a nie choroby któregoś z Księży. W związku z tym do 17 maja w naszym kościele obowiązuje zmieniony porządek Mszy Św.:

O ewentualnych zmianach będziemy informować Drogich Parafian, których prosimy o modlitwę. 

Biuro Parafialne do 17 maja nieczynne. W sprawie pogrzebów tylko telefonicznie: 61 8670 066.

Różaniec o godz. 20.30 – indywidualnie

Wasi  Duszpasterze

Piękne Życie!

Kochani parafianie i drodzy sympatycy parafii pw. Świętej Rodziny w Poznaniu,
umieszczamy na naszej stronie parafialnej piosenkę do której słowa napisał znany nam wszystkim rekolekcjonista o. Maciej Braun, misjonarz pracujący w Tanzanii. Treść słów nawiązuje do przeżytych przez nas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Trwając w okresie wielkanocnym ta piosenka przypomina nam o dobroci Boga i potrzebie przeżycia swojego życia w piękny sposób. Można to zrobić wyłącznie dzięki Zmartwychwstałemu Chrystusowi, który przypomniał nam w uroczystość Miłosierdzia Bożego o swojej nieskończonej, przebaczającej miłości. Zatem wsłuchajmy się w tekst i niebiańskie wykonanie Justyny Kmieć, aby rozbudziło się w nas na nowo pragnienie pięknego, Bożego życia, ponieważ mamy je tylko jedno!

Autorem tekstu jest o. Maciej Braun, śpiewa Justyna Kmieć.
 dk. Damian Koper

 

Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br. i Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br., zarządzam dla całej Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

Czytaj więcej »

Pomoc potrzebującym – ogłoszenie ws. koronowirusa

Caritas Parafialna organizuje pomoc w zakupie żywności i lekarstw osobom, które nie mogą opuszczać mieszkań, także starszym parafianom. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem parafialnym, by podać dane. Osoby, które chciałyby się włączyć w tę akcję również prosimy o zgłoszenie. Parafian prosimy, by zwrócili uwagę, czy w ich sąsiedztwie nie ma osób, którym by trzeba pomóc, które prosimy zgłosić w parafii.

Dekret ws. koronawirusa Archidiecezji Poznańskiej

Zachęcamy do zapoznania się z aktualizowanym na bieżąco dekretem ws. korona wirusa w naszej Archidiecezji.

http://archpoznan.pl/pl/w-archidiecezji-poznanskiej-obowiazuje-zarzadzenie-ws-koronawirusa

 

Poniżej treść dekretu z 13 marca br.

DEKRET

w związku z zagrożeniem koronawirusem (2)

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

  1. Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Na drzwiach wejściowych należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła.
  2. Zalecam też, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.
  3. Należy tworzyć w kościołach okazje do całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
  4. Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi.
  5. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wzywam wiernych, aby w tym samym czasie – w duchowej łączności z kapłanami – odmawiali różaniec w swoich rodzinach. Modlitwa ta będzie miała miejsce również na falach Radia Emaus.
  1. Zawieszam do odwołania Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej. Obraz przybędzie w do wszystkich parafii, w których Nawiedzenie zostało odwołane, w terminie późniejszym.
  2. Zawieszone są również nabożeństwa gorzkich żali, drogi krzyżowej i inne celebracje. Nabożeństwo gorzkich żali z katedry poznańskiej będzie transmitowane w Radiu Emaus w niedziele o godz. 16.00, a poza tym w Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz. 17.00.
  3. Zawieszone do odwołania są wizytacje kanoniczne parafii.
  4. Odwołane zostaje najbliższe spotkanie księży dziekanów oraz spotkania wszystkich grup stałej formacji kapłanów.

Pozostałe ustalenia – zawarte w Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz w Dekrecie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dnia 12 marca br. – nadal obowiązują.

Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Proszę więc wszystkich wiernych o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. W oczekiwaniu na Wielkanoc traktujmy Wielki Post jako wyrzeczenie się działań, które mogą przyczynić się do rozwoju tej groźnej choroby.

Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.

 

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. prałat Ireneusz Dosz

Kanclerz Kurii

Styczeń i luty 2020 w naszej parafii

Hawajski bal karnawałowy  ( 18.01.2020r.)
W  tym roku również odbył się bal karnawałowy  dla najmłodszych. Tegoroczny motyw przewodni  był pełen słońca i wspaniałego nastroju, uczestnicy byli przebrani jak to na balu karnawałowym. Pozostały piękne wspomnienia hawajskich tańców…

Czytaj więcej »