Małżeństwo

„Czym Kościół jest w skali makro, tym rodzina jest w skali mikro: obrazem miłości Boga we wspólnocie ludzi. Każde małżeństwo osiąga swą pełnię w otwartości na innych, na dzieci, którymi obdarza Bóg, we wzajemnej akceptacji, w gościnności – w byciu dla innych”.

YouCat. Katechizm dla młodych

Przygotowanie do zawarcia przed Bogiem i Kościołem sakramentu małżeństwa pomiędzy mężczyzną i kobietą składa się z następujących elementów:

 • zaręczyny,
 • poinformowanie księdza proboszcza o pragnieniu zawarcia związku małżeńskiego i ustalenie terminu ślubu,
 • odbycie katechezy przedmałżeńskiej – miejsca i aktualne terminy katechez w poznańskich parafiach można pobrać tutaj (.pdf),
 • odbycie spotkań w poradni rodzinnej dla narzeczonych,
 • spotkanie i rozmowa z księdzem proboszczem (najpóźniej na trzy miesiące przed ustaloną wcześniej datą ślubu),
 • ogłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania obu narzeczonych,
 • odbycie spowiedzi przed ceremonią ślubną.

Biuro parafialne dla narzeczonych czynne jest w każdy czwartek o godz. 19.00.

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu kościelnego:

 • świadectwo chrztu,
 • dowód osobisty,
 • świadectwo ukończenia katechezy szkolnej w szkole średniej,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w poradni rodzinnej dla narzeczonych,
 • arkusze dokumentów wydanych przez Urząd Stanu Cywilnego – w przypadku zawarcia tzw. ślubu konkordatowego.