Parafialna Rada Duszpasterska

„Robotnicy, którzy pracują w winnicy, są członkami Ludu Bożego: kapłani, zakonnicy i zakonnice, świeccy — wszyscy są przedmiotem a zarazem podmiotem komunii Kościoła i jego misji zbawienia. Każdy z nas i my wszyscy pracujemy w jednej i wspólnej winnicy Pańskiej, realizując różne, dopełniające się wzajemnie charyzmaty i posługi.”

św. Jan Paweł II, Christifideles laici

Zgodnie ze Statutem Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich, szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

 

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

kadencja 2023-2027

Magdalena Janas, Marlena Jóźwiak, Grzegorz Kruk, Jolanta Ławniczak, Karol Łopiński, Katarzyna Maciejewska, Paweł Maciejewski, Marta Metelska, Ewelina Michałowska, Maciej Michałowski, Maciej Pacholski, Agnieszka Podgórska, Magdalena Radecka, Monika Soroka, Małgorzata Stankowska, Ewa Szczęsna, Bartosz Woźniak, Magdalena Woźniak.