Parafialna Rada Duszpasterska

„Robotnicy, którzy pracują w winnicy, są członkami Ludu Bożego: kapłani, zakonnicy i zakonnice, świeccy — wszyscy są przedmiotem a zarazem podmiotem komunii Kościoła i jego misji zbawienia. Każdy z nas i my wszyscy pracujemy w jednej i wspólnej winnicy Pańskiej, realizując różne, dopełniające się wzajemnie charyzmaty i posługi.”

św. Jan Paweł II, Christifideles laici

Zgodnie ze Statutem Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich, szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

 

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

kadencja 2019-2023

Małgorzata Boińska, Sylwia Budasz, Anna Górna, Małgorzata Górna, Marian Hasiński, Marlena Jóźwiak, Ania Krause, Karol Łopiński, Katarzyna Maciejewska, Paweł Maciejewski, Marta Metelska, Maciej Michałowski, Błażej Mrówczyński, Piotr Siwiński, Monika Soroka, Małgorzata Stankowska, Ewa Szczęsna, Edyta Rosenkiewicz, Marek Walendowski, Danuta Wolna, Aleksander Woźniak.