Bierzmowanie

„Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i którego takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się świadkiem Chrystusa”.

YouCat. Katechizm dla młodzieży

 

Termin: pod koniec klasy 8 klasy szkoły podstawowej
Przygotowanie: dwuletni cykl przygotowań rozpoczynający się we wrześniu 7 klasy szkoły podstawowej. Spotkania odbywają się według harmonogramu.

 

Katecheza dla kandydatów do bierzmowania

Dodatkowe Informacje

Egzamin z wiedzy religijnej:

  1. Przykazania Boże
  2. Przykazania kościelne
  3. Główne prawdy wiary
  4. Akty strzeliste
  5. Dary Ducha Świętego
  6. Sakramenty święte
  7. Warunki dobrej spowiedzi
  8. Informacja o Patronie bierzmowania i motywacja jego wyboru

 

Z liturgii sakramentu bierzmowania

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.
Biskup: N, przyjmij znamię daru Ducha Świętego
Kandydat: Amen.
Biskup: Pokój z tobą
Kandydat: I z duchem twoim.