Bierzmowanie

„Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i którego takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się świadkiem Chrystusa”.

YouCat. Katechizm dla młodzieży

Termin: pod koniec klasy III gimnazjum
Przygotowanie: trzyletni cykl przygotowań rozpoczynający się we wrześniu I klasy gimnazjum. Spotkania odbywają się według harmonogramu zamieszczonego poniżej oraz na tablicy ogłoszeń.

Harmonogram spotkań do bierzmowania

KL. VII – KS. PIOTR – spotkania kandydatów z katechistami

 • GR. I – p. Małgorzata – 9 marca (poniedziałek) – godz. 19:30
 • GR. II – p. Piotr – 11 marca (środa) – Odwołane
 • GR. III – p. Marlena i p. Maciej – 13 marca (piątek) – ok. godz. 19:00 (po Drodze Krzyżowej na dziedzińcu pod kościołem)
 • GR. IV – p. Magdalena – 25 marca (środa) – godz. 19:00
 • GR. V – p. Monika – 19 marca (czwartek) – godz. 19:00
 • GR. VI – p. Małgorzata – wkrótce

KL. VIII – KS. OSCAR – terminy spotkań ustalane i ogłaszane są przez kapłana

Dodatkowe Informacje

Egzamin z wiedzy religijnej:

 1. Przykazania Boże
 2. Przykazania kościelne
 3. Główne prawdy wiary
 4. Akty strzeliste
 5. Dary Ducha Świętego
 6. Sakramenty święte
 7. Warunki dobrej spowiedzi
 8. Informacja o Patronie bierzmowania i motywacja jego wyboru

Z liturgii sakramentu bierzmowania

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.
Biskup: N, przyjmij znamię daru Ducha Świętego
Kandydat: Amen.
Biskup: Pokój z tobą
Kandydat: I z duchem twoim.