Bierzmowanie

„Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i którego takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się świadkiem Chrystusa”.

YouCat. Katechizm dla młodzieży

Termin: pod koniec klasy III gimnazjum
Przygotowanie: trzyletni cykl przygotowań rozpoczynający się we wrześniu I klasy gimnazjum. Spotkania odbywają się według harmonogramu zamieszczonego poniżej oraz na tablicy ogłoszeń.

Harmonogram spotkań do bierzmowania

KL. VII – KS. PIOTR – Centrum Duszapsterskie

 • GR. II – 5 CZERWCA (WTOREK) – GODZ. 19.00
 • GR. IV – 4 CZERWCA (PIĄTEK) GODZ. 19.00
 • GR. V – animator uzgodni termin z grupą

Młodzież zapraszamy w niedzielę po Mszy św. o godz. 19.00 na ciasto i herbatę w c.d.

KL. II (gim.) – KS. MACIEJ

 • 6 CZERWCA (ŚRODA) – OD GODZ. 16.00 – 17.00 – SPOTKANIA INDYWIDUALNE W BIURZE PARAFIALNYM

KL. III (gim.) – KS. RAFAŁ

 • 1 CZERWCA (PIĄTEK) – GODZ. 19.15 – EGZAMIN W BIURZE PARAFIALNYM
 • 13 CZERWCA (ŚRODA) – GODZ. 19.00 – EGZAMIN W BIURZE PARAFIALNYM

Dodatkowe Informacje

Egzamin z wiedzy religijnej:

 1. Przykazania Boże
 2. Przykazania kościelne
 3. Główne prawdy wiary
 4. Akty strzeliste
 5. Dary Ducha Świętego
 6. Sakramenty święte
 7. Warunki dobrej spowiedzi
 8. Informacja o Patronie bierzmowania i motywacja jego wyboru

Z liturgii sakramentu bierzmowania

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.
Biskup: N, przyjmij znamię daru Ducha Świętego
Kandydat: Amen.
Biskup: Pokój z tobą
Kandydat: I z duchem twoim.