Święcenia

„Uczestnicząc w misji Chrystusa, Głowy i Pasterza, w synowskiej komunii z waszym biskupem, starajcie się łączyć wiernych w jedną rodzinę, by prowadzić ich do Boga Ojca za pośrednictwem Chrystusa w Duchu Świętym. Miejcie zawsze przed oczami przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, by Mu służono, lecz by służyć i zbawić to, co było zagubione”.

papież Franciszek

Sakrament święceń może przyjąć ochrzczony mężczyzna, który ukończył formację w seminarium duchownym i uzyskał pozytywną opinię przełożonych. W celu rozpoczęcia formacji w Arcybiskupim Seminarium Duchownym należy zgłosić się do księdza proboszcza oraz zgłosić swój udział w rekrutacji, zarówno do seminarium, jak i na Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu www.asd.poznan.pl.