Półkolonie letnie

Są organizowane od 2003 r. z inicjatywy członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Jest to akcja letnia skierowana przede wszystkim do dzieci, które nie mają możliwości spędzenia wakacji letnich poza domem. W miarę możliwości w półkoloniach mogą uczestniczyć wszystkie chętne dzieci, niezależnie od sytuacji materialnej ich rodzin. Celem półkolonii parafialnych jest nie tylko zorganizowanie wypoczynku, ale także formacja religijno-wychowawcza.

Półkolonie są finansowane ze środków zebranych podczas specjalnej zbiórki pieniędzy w naszej parafii, środków „Caritasu” oraz prywatnych darczyńców. Od kilku lat półkolonie parafialne przybierają formę zorganizowanego wyjazdu w ciekawe miejsca Polski.