Porządek Mszy Świętych

Niedziele i uroczystości:

7.00, 8.00, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci szkolnych), 12.30, 19.00 (z udziałem młodzieży)

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Pierwsze piątki miesiąca:

7.00, 16.30 (z udziałem dzieci szkolnych), 18.00