Porządek Mszy Świętych

Niedziele i uroczystości

7.00

8.00

9.30

11.00 – z udziałem dzieci szkolnych

12.30

19.00 – z udziałem młodzieży

 

Dni powszednie

7.00

18.00

 

Pierwsze piątki miesiąca

7.00

16.30 – z udziałem dzieci szkolnych

18.00