Kręgi biblijne

„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.

Księga Izajasza

Słowo Boże zawarte w Biblii jest dla każdego chrześcijanina duchowym pokarmem, bez którego nasza wiara straciłaby sens. W naszej parafii od samego początku istnienia działają kręgi biblijne. Spotykają się na nich osoby, które z jednej strony chcą pogłębić swoją wiedzę nt. Pisma Świętego, a z drugiej strony pragną we wspólnocie czytać i rozważać słowo Boże.

Aktualnie spotykają się dwa kręgi prowadzone przez księży wikariuszy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w sali bł. Czesława w domu parafialnym.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KRĘGÓW BIBLIJNYCH

Kręgi Biblijne spotykają się w poniedziałki o godz. 19.00.
Wszystkie spotkania mają miejsce w sali bł. Czesława na probostwie.

  ks. Oscar Nejman ks. Piotr Twardy
Październik 2018 terminy wkrótce 22 X
Listopad 2018 terminy wkrótce 19 XI
Grudzień 2018 terminy wkrótce 10 XII
Luty 2019 terminy wkrótce 18 II
Marzec 2019 terminy wkrótce 11 III
Kwiecień 2019 terminy wkrótce 01 IV
Maj 2019 terminy wkrótce 06 V
Czerwiec 2019 terminy wkrótce 03 VI
15 VI, wspólne spotkanie przy grillu