Kręgi biblijne

„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.

Księga Izajasza

Słowo Boże zawarte w Biblii jest dla każdego chrześcijanina duchowym pokarmem, bez którego nasza wiara straciłaby sens. W naszej parafii od samego początku istnienia działają kręgi biblijne. Spotykają się na nich osoby, które z jednej strony chcą pogłębić swoją wiedzę nt. Pisma Świętego, a z drugiej strony pragną we wspólnocie czytać i rozważać słowo Boże.

Aktualnie spotykają się dwa kręgi prowadzone przez księży wikariuszy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w sali bł. Czesława w domu parafialnym.

Kręgi Biblijne spotykają się w poniedziałki o godz. 19.00.

Wszystkie spotkania mają miejsce w sali bł. Czesława na probostwie.