Kręgi biblijne

„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.

Księga Izajasza

Słowo Boże zawarte w Biblii jest dla każdego chrześcijanina duchowym pokarmem, bez którego nasza wiara straciłaby sens. W naszej parafii od samego początku istnienia działają kręgi biblijne. Spotykają się na nich osoby, które z jednej strony chcą pogłębić swoją wiedzę nt. Pisma Świętego, a z drugiej strony pragną we wspólnocie czytać i rozważać słowo Boże.

Aktualnie spotykają się dwa kręgi prowadzone przez księży wikariuszy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w sali bł. Czesława w domu parafialnym.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KRĘGÓW BIBLIJNYCH

Kręgi Biblijne spotykają się w poniedziałki o godz. 19.00.
Wszystkie spotkania mają miejsce w sali bł. Czesława na probostwie.

  ks. Dawid ks. Krystian
Październik 2020 terminy wkrótce terminy wkrótce
Listopad 2020 terminy wkrótce terminy wkrótce
Grudzień 2020 terminy wkrótce terminy wkrótce
Luty 2021 terminy wkrótce terminy wkrótce
Marzec 2021 terminy wkrótce terminy wkrótce
Kwiecień 2021 terminy wkrótce terminy wkrótce
Maj 2021 terminy wkrótce terminy wkrótce
Czerwiec 2021 terminy wkrótce terminy wkrótce
15 VI, wspólne spotkanie przy grillu