INTENCJE MSZALNE 9.12 – 15.12.2019

PONIEDZIAŁEK 9 grudnia – Rekolekcje Adwentowe
6.00 – śp. Feliks Kaczmarek – int. od sąsiadów z Galileusza 5A
8.00 – śp. Helena Bulińska – int. od lokatorów z ul. Promienistej 164B
= – śp. Irena Sobocińska – int. od rodz. Grabarkiewiczów i Czarnotów
9.30 – Zmarli z rodziny Hodorkowskich i Bieńkowskich
18.00 – śp. Eleonora, Leokadia, Anna, Władysław, Marian
= – śp. Zbigniew Brychcy-pogrzebowa
19.00 – śp. Wiesław Śpiewakowski w rocznicę śmierci oraz za zm. rodziców
= – W int. Elżbiety z okazji 70r. urodzin

Czytaj więcej »

Gesty w liturgii

W dokumentach Kościoła na temat liturgii po Soborze Watykańskim II nie znajdziemy wyrażenia „słuchanie Mszy Świętej”. Zamiast niego znajdujemy w dokumentach zapis o uczestnictwie we Mszy Świętej. Już samo określenie pokazuje różnicę jakościową. Bowiem czym innym jest nawet uważne słuchanie, a czym innym uczestnictwo. Wymaga ono zaangażowania całego człowieka, nie tylko jego myśli, ale wręcz całego ciała i ducha. Stąd ważne jest, abyśmy uczestnicząc w Eucharystii rozumieli nie tylko wypowiadane słowa, ale także poznali znaczenie gestów liturgicznych i co ważniejsze, abyśmy chętnie odpowiednie gesty wykonywali. Bowiem modlitwa liturgiczna w szczególny sposób łączy człowieka z Bogiem. Wiemy z codziennego doświadczenia, że w relacjach międzyludzkich istotną rolę odgrywa komunikacja pozawerbalna. Nasze gesty, mimika czy ton wypowiedzi przekazują to, co pragniemy naszemu odbiorcy przekazać. Skoro zatem liturgia jest formą komunikacji człowieka z Bogiem ważne są w niej oprócz słów gesty, które tę komunikację wzmacniają, a nieraz zastępują. W czasie liturgii gesty wykonuje przewodniczący zgromadzenia liturgicznego, a także wszyscy jej uczestnicy. O gestach liturgicznych można powiedzieć, że jest to modlitewna „mowa ciała”. Konkretne słowo przez gest zostaje wzmocnione i pogłębione. Wybitny poznański liturgista ks. Bogusław Nadolski nazywa gesty liturgiczne m.in. ekspresją miłości liryczną eksplozją wiary. Poprzez gesty wyrażamy pragnienie poznania Boga, ukazujemy Jego wielkość i miłość. 

Czytaj więcej »

Katolickie wychowanie rodzinne: Adwent i Boże Narodzenie w naszym domu

Rodzice, poprzez przykład własnego życia, są nie tylko pierwszymi przekaźnikami wartości, ale przede wszystkim są głosicielami Dobrej Nowiny wobec dzieci. Zapoczątkowany przeze mnie w listopadzie br. cykl artykułów o katolickim wychowaniu rodzinnym („Nasza Wspólnota” nr 9/2015) ma za zadanie wspomagać rodziny w ich najważniejszych zadaniach wychowawczych. Świadomość Bożego planu ma zasadnicze znaczenie dla tych, którzy chcą uczynić ów plan realnym zadaniem opartym na wartościach i katechizmie.

Czytaj więcej »

INTENCJE MSZALNE 2.12 – 8.12.2019

PONIEDZIAŁEK 2 grudnia
6.00 – śp. Helena, Antoni Kaźmierczak – int. od córki z synami
8.00 – śp. Magdalena Marciniak – int. od brata z rodziną
= – śp. Mamę Irenę – int. od syna Wiesława z rodziną
18.00 – śp. Natalia Skrzypczak (11 r. śm.)
18.30 – Krąg biblijny ks. Oscar

Czytaj więcej »

Gest rozłożonych rąk

W tym miesiącu pragnę kontynuować refleksję na temat gestów rąk w liturgii. Po omówieniu gestu złożonych rąk, czas zająć się gestem rozłożonych rąk, zwanego także gestem oranta. Znany był on już w starożytności w religiach pogańskich, ale przede wszystkim był on powszechnie przedstawiany w Starym Testamencie. W 17 rozdziale Księgi Wyjścia mamy opis bitwy Izraelitów z Amalekitami w Refidim. Mojżesz, Aaron i Chur wspierali walczących Izraelitów modlitwą na szczycie góry. Ciekawa jest wzmianka o wznoszeniu rąk przez Mojżesza: jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita (Wj 17,11). 

Czytaj więcej »

Katolickie wychowanie rodzinne: Dlaczego w wychowaniu ważne są wartości?

Pedagodzy są dość zgodni w przekonaniu, że nie da się sensownie wychować dzieci bez wartości. Prowadzone są badania naukowe nad wartościami i ich rolą w życiu, a także ciągle dyskutuje się wokół stworzenia najlepszej definicji wartości, czyli nad tym, czym one są. Dla „zwykłej” rodziny wartością jest wszystko, co cenne i godne pożądania, co wyznacza życiowe cele i kryteria naszego postępowania. Dodatkowo, co wynika z ludzkiej potrzeby porządkowania świata, wartości podlegają hierarchizacji, czyli klasyfikacji według pewnych stopni. 

Czytaj więcej »

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 XI 2019

  • Dziękujemy Ojcom Oblatom za poprowadzenie Misji Świętych i Parafianom za zaangażowanie i liczny udział w trakcie Misji i Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej. Wszystkim Parafianom, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości Nawiedzenia M.B., do wystroju świątyni i trasy procesyjnej składamy serdeczne Bóg zapłać.

Czytaj więcej »

INTENCJE MSZALNE 25.11 – 1.12.2019

PONIEDZIAŁEK 25 listopada
7.00 – Ku czci Ducha Świętego
8.00 – śp. Agnieszka, Józef i zm. z rodz. Zwolaków i Kukiełków
17.30 – Wymienianki
18.00 – Za żywych i zmarłych członków Wspólnoty Żywego Różańca naszej parafii i śp. Ks. Kan. Czesława Ksonia
18.30 -Nabożeństwo ku czci M.B. z Guadalupe
= -Spotkanie z rodzicami do I Komunii Świętej

Czytaj więcej »