Pierwsza Komunia Święta

„Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Ponieważ zostają umocnione więzy miłości między komunikującym a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa. Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku”.

Katechizm Kościoła Katolickiego

TERMINY I KOMUNII ŚWIĘTEJ W 2025 ROKU

  • sobota, 10 maja, godz. 10.30 – SP80 oraz dzieci zamieszkujące na terenie naszej parafii, ale uczęszczające do innych szkół niż SP7, SP72 i SP80
  • niedziela, 11 maja, godz. 11.00 – SP72
  • sobota, 17 maja, godz. 10.30 – SP7 klasa 3a i 3b
  • sobota, 17 maja, godz. 12.00 – SP7 klasa 3c
  • niedziela, 18 maja, godz. 11.00 – SP7 klasa 3d