Pokuta i Pojednanie

„Temu kto bardzo miłuje, Bóg wszystko przebacza. Kto zaś polega na samym sobie i na własnych zasługach, jest jakby zaślepiony przez swoje ja, a jego serce staje się zatwardziałe w grzechu. Ten, kto uznaje, że jest słaby i grzeszny, ten powierza się Bogu i od Niego otrzymuje łaskę i przebaczenie”.

papież Benedykt XVI

Porządek spowiedzi

  • w dni powszednie pół godziny przed każdą Mszą Świętą,
  • w każdą sobotę w godz. 17.00 – 18.00 (wszyscy księża),
  • w każdą niedzielę na początku każdej Mszy św. (poza godz. 11.00),
  • w pierwszy piątek miesiąca w  godz. 16.00 – 16.30 i 17.30 – 18.30.

 

Warunki dobrej spowiedzi świętej

  1. rachunek sumienia – to zbadanie własnego sumienia od ostatniej spowiedzi świętej,
  2. żal za grzechy – to akt miłości i skruchy względem Boga; Bóg przebacza nam te grzechy, za które szczerze żałujemy,
  3. mocne postanowienie poprawy – to decyzja woli o nawróceniu i przemianie swojego życia w konkretnych rzeczach,
  4. wyznanie grzechów – to wypowiedzenie przed kapłanem wszystkich swoich grzechów, szczególnie zaś tych, które popełniliśmy świadomie, dobrowolnie i w rzeczy ważnej; zatajenie grzechów powoduje nieważność spowiedzi oraz konieczność odbycia jej na nowo,
  5. zadośćuczynienie – to naprawienie skutków grzechu, szczególnie poprzez pokutę (np. modlitwę, post, umartwienie) oraz dzieła miłosierdzia.

 

Przykładowy rachunek sumienia

Wobec Boga

Czy Bóg jest dla mnie najważniejszy w życiu? Czy kocham Boga całym sercem? Czy codziennie rozmawiam z Nim na modlitwie? Czy ufam Jemu i powierzam Mu wszystkie mojej sprawy? Czy szanuję to co święte? Czy z należną czcią świętuję niedziele i święta? Czy regularnie w każdą niedzielę i święta uczestniczę w Eucharystii? Czy odrzucam magię, horoskopy, talizmany? Czy ze względu na Boga odrzucam wszystko, co oddala od Niego? Czy kocham Kościół, który jest Ciałem Chrystusa i rodziną dzieci Bożych? Czy nie wstydzę się przyznać do tego, że jestem chrześcijaninem?

Wobec drugiego człowieka

Czy miłuję każdego bliźniego? Czy słowem, czynem i postawą okazuję szacunek wobec drugiego człowieka? Czy okazuję miłość rodzicom, rodzeństwu, krewnym? Czy zachowuję wierność wobec żony/męża? Czy sumiennie i ofiarnie wypełniam swoje obowiązki małżeńskie i rodzicielskie? Czy poświęcam czas dla swoich bliskich? Czy moje słowa zawsze niosą dobre treści? Czy zawsze mówię prawdę z miłością i cierpliwością? Czy nie szkodzę innym: fizycznie albo psychicznie? Czy troszczę się o ubogich i potrzebujących? Czy jestem w każdej sytuacji uczciwy i sprawiedliwy? Czy jestem dobrym i rzetelnym pracownikiem/pracodawcą? Czy jestem gotowy przebaczać innym? Czy potrafię wobec innych przyznać się do błędu?

Wobec siebie

Czy pamiętam, że jestem dzieckiem Boga? Czy szanuje siebie ze swoimi talentami i słabościami? Czy nie stawiam siebie na pierwszym miejscu, przed Bogiem albo innymi ludźmi? Czy dobrze i mądrze korzystam z wolnego czasu? Czy biorę odpowiedzialność za swoje życie zdrowie? Czy nie nadużywam alkoholu, nie zażywam narkotyków, dopalaczy? Czy szanuję swoją seksualność? Czy nie niszczę siebie poprzez czynności i akty raniące moją płciowość? Czy zachowuję czystość seksualną w myślach, słowach i uczynkach? Czy z Bożą pomocą walczę z nałogami, słabościami, powtarzającymi się grzechami? Czy dostrzegam swoje wady i umacniam cnoty?