Eucharystia

„Chleb ten, który widzicie na ołtarzu, poświęcony słowem Bożym, jest Ciałem Chrystusa. Kielich ten, a raczej to, co jest w kielichu, poświęcone słowem Bożym, jest Krwią Chrystusa. W ten sposób chciał Chrystus Pan dać Ciało swe i Krew swoją, którą wylał za nas na odpuszczenie grzechów. Jeśli dobrze przyjęliście Ciało Pańskie, to staliście się tym, co do serc swoich przyjęliście, tzn. Chrystusem. Nie tylko staliśmy się chrześcijanami, lecz Chrystusem. Nie jest Chrystus w ten sposób głową, iżby nie był w ciele, lecz cały jest Chrystus i głową i ciałem.”

Św. Augustyn

Msze święte w naszej parafii

Niedziele

7:00 (poza lipcem i sierpniem),

8:00,

9:30,

11:00 – z udziałem dzieci szkolnych,

12:30,

19:00 – z udziałem młodzieży,

 

Dni powszednie

7:00,

18:00

 

Pierwsze piątki miesiąca

7:00,

16:30,

18:00