Ministranci

Wybierz podstronę, która Cię interesuje

Kim jest ministrant

Jak zostać ministrantem

Stopnie

Zasady służenia

Zbiórki

Dni skupienia

Aktywności pozaliturgiczne

Zarząd i kontakt

Kalendarz

Aktualne ogłoszenia

Kim jest ministrant

„Drodzy młodzi, wasza posługa, jeśli pełnicie ją wiernie, wprowadza was w szczególną bliskość z Jezusem Chrystusem w Eucharystii. Jest to wasz wielki przywilej, stać u ołtarza, blisko Pana Boga. Bądźcie świadomi znaczenia tej posługi dla Kościoła i dla was samych. Niech będzie ona dla was okazją do wzrastania w przyjaźni i osobistej relacji z Jezusem. Nie bójcie się przekazywać z entuzjazmem tej radości, którą daje wam Jego obecność. Niech w całym waszym życiu widoczne będzie to szczęście, które wypływa z bliskości z Panem Jezusem”.

papież Benedykt XVI, Przemówienie do ministrantów, 2012

 

Słowo „ministrant” wywodzi się z łaciny. Ministrare znaczy służyć. Ministrant posługuje w trakcie zgromadzeń liturgicznych — Mszy świętych, sprawowania Liturgii godzin, sakramentów, błogosławieństw i innych obrzędów. Służenie Bogu ministranci traktują jako zaszczyt i szczególną łaskę, ponieważ dzięki temu znajdują się najbliżej najświętszych tajemnic wiary. Patronem ministrantów jest św. Dominik Savio (1842-1857), włoski chłopiec, który, choć żył tylko piętnaście lat, jako ministrant sam stał się doskonałym wzorem wykonywania tej posługi.

Jednak ministranci to nie tylko młodzi chłopcy. Wśród posługujących przy ołtarzu są mężczyźni w różnym wieku, a każdy z nich spełnia swoje zadania, biorąc udział w modlitwie we wspólnocie i samemu ją współtworząc. Ministranci nazywani lektorami i psałterzystami służą Bogu i ludziom swoim głosem — dzięki nim w czasie liturgii słowo Boże rozbrzmiewa z mocą; ci, którzy są ceremoniarzami, dbają o to, aby obrzędy były jak najpiękniejsze, a każdy właściwie się do nich przygotował.

Formacja ministranta opiera się przede wszystkim na przygotowaniu do pełnienia poszczególnych posług i rozumieniu ich istoty. Jednak oprócz tego członkowie wspólnoty pogłębiają integrację ze sobą, uczestnicząc w różnego rodzaju wyjazdach i innych aktywnościach rekreacyjnych.

Wspólnota ministrantów jest obecna od początku istnienia parafii. Duchowym opiekunem i duszpasterzem jest ksiądz wikariusz — obecnie ks. Dawid Wasielewski, którego wspiera prezes ministrantów wraz z pomocnikami. Do grona ministrantów należą chłopcy w wieku szkolnym oraz młodzi mężczyźni, którzy w większości wypełniają posługę lektora i ceremoniarza. Ponadto do służby liturgicznej należą ministranci seniorzy oraz nadzwyczajni szafarze Komunii świętej.

Nasza wspólnota ministrantów ściśle współpracuje z archidiecezjalnym duszpasterstwem służby liturgicznej kierowanym przez ks. Macieja Wegnera. To ono prowadzi kursy lektora, psałterzysty i ceremoniarza, koordynuje ważniejsze liturgie na poziomie archidiecezjalnym i organizuje międzyparafialne rozgrywki mistrzostw piłki nożnej. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej duszpasterstwa.

Jak zostać ministrantem

To bardzo proste. Wystarczy w dowolnym czasie zgłosić się do księdza Dawida, który jest opiekunem ministrantów w naszej parafii. Przyjmujemy chłopców, którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej, jednak zalecamy, aby kandydaci byli już po pierwszej komunii świętej, dzięki czemu będą lepiej rozumieć obrzędy i posługiwać w nich z większą korzyścią dla siebie i wspólnoty. Jeśli jednak jesteś w starszym wieku, nawet powyżej 20 lat, i chcesz dołączyć do grona posługujących, nie ma żadnych przeszkód — w tym przypadku program formacji i pełnionych posług zostanie odpowiednio dostosowany.

Po spotkaniu z księdzem opiekunem chętny chłopiec zostanie ustanowiony kandydatem na ministranta i otrzyma komżę. Odtąd będzie on uczęszczał na cotygodniowe zbiórki, w których uczyć się będzie podstaw poruszania się po kościele i zapozna się z kolejnymi posługami podczas liturgii, choć osobiście nie będzie ich jeszcze wykonywał.

Okres kandydatury trwa kilka miesięcy. Po jego ukończeniu kandydat jest uroczyście ustanawiany ministrantem i dopuszczany do posług liturgicznych. Otrzymuje wtedy błogosławieństwo proboszcza parafii, a jako widzialny znak — kołnierz i staje się pełnoprawnym członkiem służby liturgicznej.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią modlitw ministranta.

Stopnie

Wśród posługujących w zgromadzeniu liturgicznym można wyróżnić różne stopnie. W naszej parafii są to:

 1. Kandydat — przygotowuje się do posługiwania, uczy się zasad i praktyk służenia w liturgii. Jego strojem jest komża.
 2. Ministrant — nosi naczynia z chlebem, winem i wodą, krzyż, świece i kadzidło, dzwoni dzwonkami. Jego strojem jest komża z kołnierzem, a od ukończenia 12 roku życia — alba.
 3. Lektor — odczytuje czytania z Pisma Świętego z wyjątkiem Ewangelii, podaje intencje modlitwy powszechnej, wygłasza komentarze liturgiczne. Lektorem zostaje się po ukończeniu kursu lektorskiego organizowanego przez archidiecezję i otrzymaniu błogosławieństwa od biskupa.
 4. Psałterzysta — śpiewa psalm responsoryjny, w razie potrzeby kieruje śpiewem podczas liturgii. Psałterzystą zostaje się po ukończeniu kursu psałterzysty organizowanego przez archidiecezję i otrzymaniu błogosławieństwa od biskupa.
 5. Ceremoniarz — zajmuje się przygotowaniem liturgii i wszystkich posługujących oraz czuwa nad jej poprawnym przebiegiem. Ceremoniarzem zostaje się po ukończeniu kursu ceremoniarza organizowanego przez archidiecezję i otrzymaniu błogosławieństwa od biskupa.

Oprócz tego są jeszcze dwie wyspecjalizowane grupy osób, które nie są odrębnymi stopniami, ale posługują w czasie liturgii i mają osobny zarząd:

 • Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej — zanosi Najświętszy Sakrament do osób chorych, gdy nie mogą tego czynić kapłani. Szafarze w czasie liturgii często spełniają również funkcje ministrantów. Szafarzem zostaje się po ukończeniu odpowiedniego przygotowania organizowanego przez archidiecezję i otrzymaniu błogosławieństwa od biskupa. Prezesem grupy jest Ryszard Wilga. Więcej informacji można znaleźć na archidiecezjalnej stronie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
 • Ministrant senior — grupa panów seniorów, którzy pełnią stałą posługę w niedziele podczas Mszy o godz. 9:30. Prezesem grupy jest Ryszard Wilga.

Zasady służenia

Rok formacyjny trwa od początku września do końca czerwca.

Ministrant co do zasady powinien służyć podczas przynajmniej jednej Mszy niedzielnej oraz przynajmniej jednej Mszy w pozostałe dni tygodnia. Jeżeli jest to niemożliwe, nieobecność powinien odrobić obecnością w następnym przystępnym dla niego terminie.

W okresach, w których odprawiane są nabożeństwa takie jak różaniec, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe, czerwcowe, każdy z ministrantów powinien w każdym z tych nabożeństw wziąć udział przynajmniej dwa razy.

Oprócz czynności liturgicznych, każdy z ministrantów do 6 klasy szkoły podstawowej raz w tygodniu uczestniczy w zbiórkach w zależności od swojego wieku.

Wskazane liczby Mszy i nabożeństw są liczbami minimalnymi — nic nie stoi na przeszkodzie, aby służyć częściej, a nawet jest to zalecane.

Za obecność na Mszach otrzymuje się każdorazowo dwa punkty, zaś na nabożeństwach i zbiórkach — po jednym punkcie. Gdy ministrant zdobędzie liczbę punktów odpowiadającą minimalnej liczbie liturgii i spotkań, w których powinien był uczestniczyć w danym okresie, otrzymuje nagrodę do wyboru w postaci np. artykułów sportowych lub gier planszowych.

Zbiórki

Cykl zbiórek rozpoczyna się 16 października 2023.

 • Kandydaci — poniedziałek, 17:15
  • prowadzący — Karol Łopiński
 • Ministranci kl. 1-5 — środa, po Mszy o godz. 18:00 (ok. godz. 18:45)
  • prowadzący — Tomasz Staniewski
 • Ministranci kl. 6-8 — wtorek, po Mszy o godz. 18:00 (ok. godz. 18:45)
  • prowadzący — Maciej Pacholski
 • Starsi — każdy drugi wtorek miesiąca, 19:00

Zbiórki zasadniczo odbywają się w salce ministranckiej (nr 2) w Centrum duszpasterskim.

Dni skupienia

Dwa razy w roku formacyjnym organizowane są dni skupienia. Pierwsze wypadają w grudniu i mają miejsce w parafii, drugie organizowane są w czerwcu i odbywają się wyjazdowo, w jednym z kościołów w Poznaniu lub okolicach.

Celem dni skupienia jest umocnienie wspólnoty, rozważanie wybranych zagadnień wiary i pogłębianie zrozumienia służby.

Ramowy plan dnia skupienia:

 • adoracja Najświętszego Sakramentu,
 • Msza Święta,
 • konferencja z udziałem zaproszonego kapłana,
 • posiłek,
 • rekreacja.

Terminy zbliżających się dni skupienia podajemy w zakładce Aktualne ogłoszenia.

Aktywności pozaliturgiczne

Treść tej sekcji pojawi się wkrótce.

Hala sportowa

 

Wyjścia rekreacyjne

 

Mecze Lecha

 

Wyjazdy ministranckie

 

O zbliżających się aktywnościach informujemy w zakładce Aktualne ogłoszenia.

Zarząd i kontakt

Obecnie zarząd ministrantów składa się z następujących osób:

 • ks. Dawid Wasielewski – opiekun
 • Karol Łopiński – prezes
 • Tomasz Staniewski – wiceprezes
 • Maciej Pacholski – wiceprezes ds. liturgii
 • Paweł Metelski – wiceprezes ds. kandydatów
 • Maciej Ławniczak – sekretarz zarządu

Można do nas pisać: minirodzina@gmail.com albo dzwonić: 512 854 393 (Karol Łopiński).

Kalendarz

Data Godzina Wydarzenie
1-31 października 17:30/18:30 Nabożeństwa różańcowe
15 października   Dzień Papieski — sprzedaż kremówek
Październik/Listopad   Wyjście rekreacyjne
1 listopada   Wszystkich Świętych
2 listopada 19:00 Dzień zaduszny
4 grudnia — 23 grudnia
(poniedziałki — piątki)
6:00 i 18:00 Roraty
16 grudnia 10:00 Dzień skupienia
24 grudnia 22:00 i 24:00 Pasterka
25 grudnia   Boże Narodzenie
31 grudnia 12:30 Świętej Rodziny, odpust
31 grudnia 17:00 Zakończenie roku
1 stycznia   Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia   Objawienie Pańskie — opłatek ministrancki

Aktualne ogłoszenia

Rozpoczęcie roku formacji

Dodano: 16.09.2023

16 września 2023 rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny. Wszystkich ministrantów, którzy nie byli obecni na spotkaniu, prosimy o wypełnienie karty ministranta, które dostępne są w zakrystii ministranckiej, i przekazanie jej jednemu z księży lub członków zarządu. Rodziców zachęcamy do zapoznania się z prezentacją na rozpoczęcie roku formacyjnego 2023/24.