Ministranci

„Drodzy młodzi, wasza posługa, jeśli pełnicie ją wiernie, wprowadza was w szczególną bliskość z Jezusem Chrystusem w Eucharystii. Jest to wasz wielki przywilej, stać u ołtarza, blisko Pana Boga. Bądźcie świadomi znaczenia tej posługi dla Kościoła i dla was samych. Niech będzie ona dla was okazją do wzrastania w przyjaźni i osobistej relacji z Jezusem. Nie bójcie się przekazywać z entuzjazmem tej radości, którą daje wam Jego obecność. Niech w całym waszym życiu widoczne będzie to szczęście, które wypływa z bliskości z Panem Jezusem”.

papież Benedykt XVI, Przemówienie do ministrantów, 2012

Wspólnota ministrantów jest obecna od początku istnienia parafii. Duchowym opiekunem i duszpasterzem jest ksiądz wikariusz (obecnie ks. Maciej Wegner), którego wspiera prezes ministrantów wraz z pomocnikami. Do grona ministrantów należą chłopcy w wieku szkolnym oraz młodzi mężczyźni, którzy w większości wypełniają posługę lektora i ceremoniarza. Ponadto do służby liturgicznej należą starsi panowie wraz z członkami Parafialnej Rady Ekonomicznej, którzy asystują przy ołtarzy podczas niedzielnej Eucharystii o godz. 9.30.

urlPosługa ministranta w naszej parafii opiera się nade wszystko o służbę liturgiczną przy ołtarzu w każdą niedzielę oraz przynajmniej raz w tygodniu w dzień powszedni. Ponadto chłopcy służą w czasie nabożeństw. Oprócz modlitwy i służby podczas Mszy świętych ministranci spotykają się na cotygodniowych zbiórkach w centrum duszpasterskim, podzieleni na cztery grupy: ministranci młodsi (kl. I-III), ministranci starsi (kl. IV-V), gimnazjaliści oraz lektorzy wraz z ministrantami szkoły średniej i studentami. Ponadto do wspólnoty przynależą także kandydaci poznający na swoich spotkaniach tajniki posługi litugicznej oraz zasady, które powinien przestrzegać każdy dobry ministrant.

W okresie wakacyjnym oraz w czasie zimowych ferii ministranci uczestniczą w specjalnie organizowanych wyjazdach i obozach formacyjno-wypoczynkowych. W ostatnich latach mieli okazję wypoczywać i umacniać ducha m.in. w Pieninach (2006), w Stroniu Śląskim (2009, 2010), w Milówce (2015) czy w Wisełce nad Bałtykiem (2015). Od kilku lat w wakacje organizowane są również obozy sportowe w Kicinie w Puszczy Zielonce.

Bycie ministrantem to nie tylko okazja do pogłębienia wiary i dojrzewania ku odpowiedzialności i sumienności, ale także sposobność do rozwijania swoich talentów. Ministrancka drużyna w piłce nożnej z naszej parafii bierze regularnie udział w różnych turniejach organizowanych na szczeblu diecezjalnym i ogólnopolskim. W sezonie 2013/2014 nasza drużyna zdobyła drugie miejsce w rankingu Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej, a w sezonie 2014/2015 osiągnęła pierwszą lokatę. W roku 2014 ministranci jako przedstawiciele Archidiecezji Poznańskiej wzięli udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej dla ministrantów o puchar „KnC” w Lublinie.

Przynależność do służby liturgicznej to także współpraca z rodzicami. Ksiądz wikariusz organizuje raz w miesiącu Mszę świętą dla rodziców ministrantów, a po której w sali bł. Czesława wszyscy razem spotykają się na kawie. W czasie spotkań mają miejsce bieżące podsumowania oraz zapowiedzi nadchodzący wydarzeń.


Chętni chłopcy, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu i zasilić szeregi ministrantów w naszej parafii mogą się zgłosić u księdza Macieja.