Historia

Parafia pw. Świętej Rodziny, na Osiedlu Mikołaja Kopernika w Poznaniu została erygowana dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Jerzego Stroby dnia 12 grudnia 1984 roku. To historyczne wydarzenie poprzedziły starania księdza kan. Józefa Jasińskiego, proboszcza parafii pw. Świętego Krzyża na Górczynie, o zezwolenie na budowę kościoła i przydzielenie odpowiedniego terenu. Drogą konkursu wybrano w 1982 roku projekt kościoła, opracowany przez zespół architektów w składzie: W. Wojciechowski, B. Celichowski i W. Kasprzycki. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 1983 r., a już rok później oddana została do użytku kaplica w domu parafialnym.

Pierwszym proboszczem został mianowany ksiądz Czesław Ksoń, który z wielką pasją poświęcił się budowie nowej świątyni i organizowaniu pracy duszpasterskiej. Od położenia fundamentów do poświęcenia i przekazania świątyni wiernym w 1992 roku upłynęło zaledwie 6 lat. Przez następne lata kontynuowano prace budowlane i wykończeniowe kościoła, domu parafialnego oraz terenu przykościelnego i centrum duszpasterskiego w podziemiach kościoła. Wszystko to było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej wspólnoty parafialnej.

 

kosciol_srodek

Dnia 13 czerwca 1992 r. ks. abp Jerzy Stroba konsekrował nową świątynię, która stopniowo, rok po roku, była i nadal jest upiększana i wyposażana. W 1999 roku odbyły się Misje Święte, przygotowujące do Wielkiego Jubileuszu roku 2000, upamiętnione krzyżem zamieszczonym na placu przykościelnym. Dużym wydarzeniem była budowa organów (2003-2004), które pięknie wkomponowują się w architekturę kościoła.

Szczególne znaczenie duszpasterskie miała dla parafii inicjatywa utworzenia w kościele Kaplicy Wieczystej Adoracji, którą uroczyście erygował ks. abp Stanisław Gądecki dnia 15 grudnia 2007 roku. Zbiegło się to z chorobą ks. proboszcza Czesława Ksonia, który po długim cierpieniu zmarł 10 listopada 2008 roku. Zgodnie w Jego wolą, zapisaną w testamencie, został pochowany przy wejściu do kościoła.

Nowym proboszczem został mianowany (29 listopada 2008 r.) ks. Stanisław Walewicz, który kontynuował inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze podjęte przez poprzednika. W maju 2009 roku odbyły się Misje Parafialne, przygotowujące do jubileuszu 25-lecia parafii (12 grudnia 2009). Od 2017 r. proboszczem naszej parafii jest ks. Jacek Maćkowiak. W 2022 roku nasza wspólnota obchodziła 30-lecie konsekracji kościoła. Uroczystość poprzedziło poświęcenie odnowionego centrum duszpasterskiego przez ks. bp. Szymona Stułkowskiego.

 

Wirtualny spacer po parafii z Google Maps.

 

Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota,
Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.

 

Kalendarium Budowy

 • 1978
  • 9 grudnia – pierwsza wzmianka o budowie kościoła na terenie osiedla; pismo Ks. Kan. Józefa Jasińskiego (Prob. Parafii pw. Świętego Krzyża) skierowane do Urzędu Miasta Poznania w sprawie informacji o terenie
 • 1979
  • 12 stycznia – pismo Kurii Metropolitalnej do Urzędu Wojewódzkiego o zezwolenie na budowę kościoła na osiedlu M. Kopernika
 • 1981
  • 4 marca – pisemna zgoda Wojewody Poznańskiego na budowę kościoła.
  • 8 października – Ks. Arcybiskup Metropolita dr Jerzy Stroba zaaprobował tytuł dla nowej parafii i kościoła: „Święta Rodzina”
 • 1982
  • 30 stycznia – rozpisanie konkursu na projekt kościoła
  • 6 października – decyzja Urzędu Miasta Poznania o przyznaniu terenu pod budowę
  • 16 października – dekret Ks. Arcybiskupa powołujący Ks. Czesława Ksonia do tworzenia parafii oraz budowy kościoła pw. Świętej Rodziny
 • 1983
  • 5 maja – pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu Ośrodka Parafialnego przez Urząd Miejski
  • 10 czerwca – wykonanie pierwszych fundamentów pod kaplicę
 • 1984
  • 23 czerwca – poświęcenie kaplicy przez ks. abpa Jerzego Strobę; utworzenie Ośrodka Duszpasterskiego pw. Świętej Rodziny. Ks. Czesław Ksoń zostaje mianowany proboszczem parafii. Na pierwszych wikariuszy zostali powołani Ks. Eugeniusz Antkowiak i Ks. Jan Iwanowski
  • 12 grudnia – erekcja Parafii „Świętej Rodziny”
 • 1985
  • 21 października – pismo z Urzędu Miasta zezwalające na budowę kościoła
  • 22 października – rozpoczęcie wykopu pod budowę, grodzenie terenu (wywieziono około 3000 m3 ziemi)
 • 1986
  • 26 marca – ukończenie prac budowlanych domu parafialnego
  • 10 maja – rozpoczęcie prac fundamentowych pod kościół
 • 1987
  • 10 kwietnia – szalowanie stropu pod posadzkę kościoła
  • 12 sierpnia – betonowanie schodów na wieżę kościoła
  • 4 października – po raz pierwszy parafianie mogą zwiedzić teren budowy i ocenić postęp prac
 • 1988
  • 1 kwietnia – rozpoczęcie wznoszenia murów nawy głównej
  • 15 czerwca – wmurowanie przez ks. abpa Jerzego Strobę kamienia węgielnego, poświęconego przez Papieża Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Poznania (20 czerwca 1983)
  • 15 września – betonowanie chóru oraz wieży kościoła
 • 1989
  • 10 marca – szalowanie, betonowanie pierścienia pod konstrukcję dachu kościoła
 • 1990
  • 11 lipca – poświęcenie dzwonów:
   – pierwszy dzwon – Jezus Chrystus
   – drugi dzwon – Najświętsza Maryja Panna
   – trzeci dzwon – Święty Józef
   Rodzicami chrzestnymi dzwonów byli parafianie i goście obecni na tej uroczystości
 • 1991
  • 16 września – zamontowanie hełmu wraz z krzyżem na wieży kościoła
 • 1992
  • 4 maja – intensywne prace przy budowie ołtarza i prezbiterium
  • 13 czerwca – poświęcenie kościoła przez ks. abpa Metropolitę Jerzego Strobę, który przewodniczył liturgii w koncelebrze z ks. dziekanem Andrzejem Czerniakiem i ks. Proboszczem Czesławem Ksoniem
  • 3 października – położenie marmurowych elementów w prezbiterium
  • 17 października – montaż krzyża na wieży kościoła
  • 18 grudnia – kontynuacja prac blacharskich na wieży kościelnej oraz porządkowanie terenu przed wejściem do świątyni
  • 22 grudnia – początek demontażu rusztowań wokół wieży
 • 1994
  • 9 kwietnia – rozpoczęcie budowy muru przy wejściu do kościoła od strony ulicy Promienistej; tynkowanie dzwonnicy
  • 13 sierpnia – zakończenie tynkowania kościoła
  • 9 września – rozpoczęto układanie posadzki
 • 1995
  • montaż głównych drzwi wejściowych i świetlików nad kaplicami oraz ławek
  • zawieszenie stacji drogi krzyżowej
 • 1996
  • zakup, montaż i układanie płyt marmurowych na posadzkach kaplic
  • zakup siedzisk dla celebransów i służby liturgicznej oraz klęczników wykonanych wg projektów budowniczych kościoła
 • 1997
  • wyposażenie świątyni w konfesjonały
  • wykonanie i montaż rzeźby Chrystusa konającego na krzyżu w głównym ołtarzu; czterech płaskorzeźb ewangelistów na ambonie; reliefu Świętej Rodziny na głównej ścianie prezbiterium
 • 1998
  • od maja do października malowanie sufitu wg projektu Jacka Korpantego oraz prace budowlane w podziemiach kościoła przy budowie Centrum Duszpasterskiego
 • 1999
  • rozpoczęcie prac przy budowie krużganka łączącego świątynię z zabudowaniami parafialnymi
 • 2000
  • odnowienie (malowanie) ławek
  • ocieplenie budynku parafialnego
  • wykonanie i montaż chrzcielnicy
 • 2001
  • rozpoczęcie i zakończenie prac nad frontonem kościoła
  • kontynuacja prac przy krużganku
 • 2002
  • Prace przy elewacji kościoła oraz porządkowe na terenie przylegającym do budynku kościoła(położenie kostki brukowej)
 • 2003
  • poświęcenie i zawieszenie w kościele nowej drogi krzyżowej wykonanej przez p. Jacka Korfantego
  • rozpoczęcie budowy organów
 • 2004
  • czerwiec – zakończenie budowy organów
 • 2007
  • 15 grudnia – zakończenie budowy Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu
 • 2009
  • ostateczne zamknięcie budowy i odbiór techniczny kościoła i budynków parafialnych
  • 12 grudnia – obchody 25- lecia istnienia parafii