Chrzest

„Chrzest włącza nas w ciało Kościoła, w święty lud Boży. I w tym ciele, w tym ludzie, będącym w drodze, wiara jest przekazywana z pokolenia na pokolenie: to jest wiara Kościoła. To jest wiara Maryi, naszej Matki, wiara św. Józefa, św. Piotra, św. Andrzeja, św. Jana, wiara apostołów i męczenników, która dotarła aż do nas, poprzez chrzest: łańcuch przekazu wiary. Jest to bardzo piękne!”

papież Franciszek

Harmonogram:

 • sobota przed II niedzielą miesiąca – podczas Mszy św. o godz. 18.00
 • IV niedziela miesiąca – podczas Mszy św. o godz. 12.30

Przygotowanie do sakramentu Chrztu Dziecka w naszej parafii.

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do udziału w dwóch spotkaniach przygotowujących do chrztu.

Spotkanie I
Spotkanie ma charakter katechezy ewangelizacyjnej, prowadzone jest przez świeckich katechistów w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 10:00 w Kaplicy Chrzcielnej w naszym kościele.

Terminy na 2021:

 • 07 sierpnia
 • 04 września
 • 02 października
 • 06 listopada
 • 04 grudnia

Spotkanie II
Spotkanie ma charakter katechezy sakramentalnej, prowadzone jest przez księdza w piątek poprzedzający datę chrztu, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00 w kaplicy chrzcielnej.

Uwaga!
Rodzice chrzestni, którzy mieszkają daleko i nie mogą dojechać powinni uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących w parafii swego zamieszkania.

Dokumenty:

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (dotyczy małżeństw sakramentalnych),
 • świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego (jeśli rodzice nie zawarli ślubu kościelnego),
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, dokładny adres zamieszkania),
 • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania.