Chrzest

„Chrzest włącza nas w ciało Kościoła, w święty lud Boży. I w tym ciele, w tym ludzie, będącym w drodze, wiara jest przekazywana z pokolenia na pokolenie: to jest wiara Kościoła. To jest wiara Maryi, naszej Matki, wiara św. Józefa, św. Piotra, św. Andrzeja, św. Jana, wiara apostołów i męczenników, która dotarła aż do nas, poprzez chrzest: łańcuch przekazu wiary. Jest to bardzo piękne!”

papież Franciszek

Harmonogram Chrztów

 • sobota przed II niedzielą miesiąca – podczas Mszy św. o godz. 18.00
 • IV niedziela miesiąca – podczas Mszy św. o godz. 12.30

 

Przygotowanie do sakramentu Chrztu Dziecka w naszej parafii

Zgłoszenie dziecka do przyjęcia sakramentu odbywa się najpóźniej dwa tygodnie przed chrztem. Rodzice i chrzestni są zobowiązani do udziału w dwóch spotkaniach przygotowujących do chrztu.

 

Spotkanie I

Spotkanie ma charakter katechezy ewangelizacyjnej, prowadzone jest przez świeckich katechistów w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 10:00 w Kaplicy Chrzcielnej (z wyjątkiem miesiąca maj) w naszym kościele.

Terminy na:

 • 2023:
  • 05 sierpnia
  • 02 września
  • 07 października
  • 04 listopada
  • 02 grudnia
 • 2024:
  • 13 stycznia
  • 3 lutego
  • 2 marca
  • 6 kwietnia
  • 4 maja
  • 1 czerwca
  • 6 lipca

Spotkanie II

Spotkanie ma charakter katechezy sakramentalnej, prowadzone jest przez księdza w piątek poprzedzający datę chrztu, o godz. 19.00 w kaplicy chrzcielnej.

 

Uwaga!

Rodzice chrzestni, którzy mieszkają daleko i nie mogą dojechać powinni uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących w parafii swego zamieszkania.

 

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (dotyczy małżeństw sakramentalnych),
 • świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego (jeśli rodzice nie zawarli ślubu kościelnego),
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, dokładny adres zamieszkania),
 • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania.