Szkoła duchowego wzrostu

Kształtowanie umysłów i serc dzieci i młodzieży jest zadaniem wszystkich dorosłych, zwłaszcza zaś rodziców, nauczycieli, katechetów i duszpasterzy. Żeby jednak dorośli mogli dobrze spełnić zadania wychowawcze muszą sami być właściwie ukształtowani – w myśl zasady, że nie można drugiemu dać tego, czego się samemu nie posiada. Mając to na uwadze Kościół podkreśla w swoim nauczaniu wielką potrzebę katechezy dorosłych. Oczywiście, że inne są formy organizacyjne katechezy dzieci i młodzieży, a inne katechezy dorosłych. Wielkim jednak zaniedbaniem duszpasterskim byłoby ograniczanie przekazu katechetycznego wyłącznie do dzieci i młodzieży. Wynika to wyraźnie chociażby z „Dokumentów Synodu Archidiecezji Poznańskiej” (nr 240):

„Kościół przywiązuje wielką wagę do katechezy dorosłych, którą uznaje za najznakomitszą formę katechezy. Oddziaływanie katechetyczne wobec dorosłych winno uwzględniać sytuację ich wiary. Katechezie dorosłych wyznaczono następujące zadania:

  1. formować do dojrzałego życia chrześcijańskiego za pomocą pedagogii sakramentalnej, dni skupienia, kierownictwa duchowego;
  2. wychowywać do właściwej w świetle wiary oceny zmian społeczno-kulturowych w społeczeństwie;
  3. kształtować umiejętność integralnego widzenia wszystkich obszarów rozwojowych osoby i podejmowania związanych z tym działań;
  4. wyjaśniać dzisiejsze problemy religijne i moralne;
  5. wyjaśniać relacje, jakie zachodzą między działaniem doczesnym a eklezjalnym;
  6. rozwijać racjonalne podstawy wiary;
  7. formować do przyjęcia odpowiedzialności za misję Kościoła, wyrażającej się w umiejętności odważnego dawania świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie”.

Mając na uwadze powyższe wskazania, w 2010 roku podjęliśmy w naszej parafii inicjatywę duszpasterską pod nazwą: „Szkoła duchowego wzrostu”. Jest to propozycja katechezy dorosłych prowadzonej w formie konferencji organizowanych raz w miesiącu.

 

Archiwum

Zobacz archiwalne nagrania z poprzednich edycji.