Szkoła duchowego wzrostu

Kształtowanie umysłów i serc dzieci i młodzieży jest zadaniem wszystkich dorosłych, zwłaszcza zaś rodziców, nauczycieli, katechetów i duszpasterzy. Żeby jednak dorośli mogli dobrze spełnić zadania wychowawcze muszą sami być właściwie ukształtowani – w myśl zasady, że nie można drugiemu dać tego, czego się samemu nie posiada. Mając to na uwadze Kościół podkreśla w swoim nauczaniu wielką potrzebę katechezy dorosłych. Oczywiście, że inne są formy organizacyjne katechezy dzieci i młodzieży, a inne katechezy dorosłych. Wielkim jednak zaniedbaniem duszpasterskim byłoby ograniczanie przekazu katechetycznego wyłącznie do dzieci i młodzieży. Wynika to wyraźnie chociażby z „Dokumentów Synodu Archidiecezji Poznańskiej” (nr 240):

„Kościół przywiązuje wielką wagę do katechezy dorosłych, którą uznaje za najznakomitszą formę katechezy. Oddziaływanie katechetyczne wobec dorosłych winno uwzględniać sytuację ich wiary. Katechezie dorosłych wyznaczono następujące zadania:

 1. formować do dojrzałego życia chrześcijańskiego za pomocą pedagogii sakramentalnej, dni skupienia, kierownictwa duchowego;
 2. wychowywać do właściwej w świetle wiary oceny zmian społeczno-kulturowych w społeczeństwie;
 3. kształtować umiejętność integralnego widzenia wszystkich obszarów rozwojowych osoby i podejmowania związanych z tym działań;
 4. wyjaśniać dzisiejsze problemy religijne i moralne;
 5. wyjaśniać relacje, jakie zachodzą między działaniem doczesnym a eklezjalnym;
 6. rozwijać racjonalne podstawy wiary;
 7. formować do przyjęcia odpowiedzialności za misję Kościoła, wyrażającej się w umiejętności odważnego dawania świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie”.

Mając na uwadze powyższe wskazania, w 2010 roku podjęliśmy w naszej parafii inicjatywę duszpasterską pod nazwą: „Szkoła duchowego wzrostu”. Jest to propozycja katechezy dorosłych prowadzonej w formie konferencji organizowanych raz w miesiącu.

Zamieszczając poniżej dokładny program tegorocznych spotkań, serdecznie zapraszam wszystkich do udziału. Mam nadzieję, że to zaproszenie zostanie przyjęte przez wiele osób, które chcą „czegoś więcej”. Niezależnie od tego, ile mamy lat i jaka jest nasza sytuacja życiowa, potrzebujemy duchowego wzrostu.

Ks. proboszcz Stanisław Walewicz

Wiara narodu wybranego fundamentem naszej wiary:
Stary Testament u źródeł wiary chrześcijan. (2017/2018)

Katechezy biblijne poprowadzi:
Ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot

 1. 27 września 2017,
  Czy długość życia jest zawsze dowodem na jego wartość przed Bogiem? (Rdz 5)
 2. 25 października 2017,
  Dla kogo kara i kogo Bóg ratuje przed nią? (Rdz 6-8)
 3. 22 listopada 2017,
  Wiara umocniona przymierzem (Rdz 9)
 4. 10-13 grudnia 2017,
  Rekolekcje Adwentowe
 5. 28 lutego 2018,
  Wybór Abrahama drogą do wiary (Rdz 12)
 6. 18-21 marca 2018,
  Rekolekcje Wielkopostne
 7. 25 kwietnia 2018,
  Rozwój wiary poprzez przymierze (Rdz 15. 17)
 8. 23 maja 2018,
  Próby wiary i zaufania Bogu (Rdz 22)
 9. 20 maja 2018,
  Abraham ojcem wiary chrześcijan: wiara czy uczynki (Rz 4)

Archiwum

Zobacz archiwalne nagrania z poprzednich edycji.