Szkoła duchowego wzrostu

Kształtowanie umysłów i serc dzieci i młodzieży jest zadaniem wszystkich dorosłych, zwłaszcza zaś rodziców, nauczycieli, katechetów i duszpasterzy. Żeby jednak dorośli mogli dobrze spełnić zadania wychowawcze muszą sami być właściwie ukształtowani – w myśl zasady, że nie można drugiemu dać tego, czego się samemu nie posiada. Mając to na uwadze Kościół podkreśla w swoim nauczaniu wielką potrzebę katechezy dorosłych. Oczywiście, że inne są formy organizacyjne katechezy dzieci i młodzieży, a inne katechezy dorosłych. Wielkim jednak zaniedbaniem duszpasterskim byłoby ograniczanie przekazu katechetycznego wyłącznie do dzieci i młodzieży. Wynika to wyraźnie chociażby z „Dokumentów Synodu Archidiecezji Poznańskiej” (nr 240):

„Kościół przywiązuje wielką wagę do katechezy dorosłych, którą uznaje za najznakomitszą formę katechezy. Oddziaływanie katechetyczne wobec dorosłych winno uwzględniać sytuację ich wiary. Katechezie dorosłych wyznaczono następujące zadania:

 1. formować do dojrzałego życia chrześcijańskiego za pomocą pedagogii sakramentalnej, dni skupienia, kierownictwa duchowego;
 2. wychowywać do właściwej w świetle wiary oceny zmian społeczno-kulturowych w społeczeństwie;
 3. kształtować umiejętność integralnego widzenia wszystkich obszarów rozwojowych osoby i podejmowania związanych z tym działań;
 4. wyjaśniać dzisiejsze problemy religijne i moralne;
 5. wyjaśniać relacje, jakie zachodzą między działaniem doczesnym a eklezjalnym;
 6. rozwijać racjonalne podstawy wiary;
 7. formować do przyjęcia odpowiedzialności za misję Kościoła, wyrażającej się w umiejętności odważnego dawania świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie”.

Mając na uwadze powyższe wskazania, w 2010 roku podjęliśmy w naszej parafii inicjatywę duszpasterską pod nazwą: „Szkoła duchowego wzrostu”. Jest to propozycja katechezy dorosłych prowadzonej w formie konferencji organizowanych raz w miesiącu.

Zamieszczając poniżej dokładny program tegorocznych spotkań, serdecznie zapraszam wszystkich do udziału. Mam nadzieję, że to zaproszenie zostanie przyjęte przez wiele osób, które chcą „czegoś więcej”. Niezależnie od tego, ile mamy lat i jaka jest nasza sytuacja życiowa, potrzebujemy duchowego wzrostu.

Ks. proboszcz Stanisław Walewicz

W ramach szkoły duchowego wzrostu odbędą się katechezy dla dorosłych w czwarte środy miesiąca po nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Katechezy biblijne poprowadzi:
Ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot

 1. 28 listopada 2018,
  Czy Bóg jest źródłem cierpienia? (Hi 1-2)
 2. 27 lutego 2019,
  Czy mamy prawo załamywać się w cierpieniu? (Hi 3)
 3. 24 kwietnia 2019,
  Dlaczego Bóg milczy, gdy cierpimy?
 4. 22 maja 2019,
  Czy mamy prawo oskarżać Boga?
 5. 26 czerwca 2019,
  Cierpienie, a mądrość Boga (Hi 38-39)

Archiwum

Zobacz archiwalne nagrania z poprzednich edycji.