Szkoła duchowego wzrostu

Kształtowanie umysłów i serc dzieci i młodzieży jest zadaniem wszystkich dorosłych, zwłaszcza zaś rodziców, nauczycieli, katechetów i duszpasterzy. Żeby jednak dorośli mogli dobrze spełnić zadania wychowawcze muszą sami być właściwie ukształtowani – w myśl zasady, że nie można drugiemu dać tego, czego się samemu nie posiada. Mając to na uwadze Kościół podkreśla w swoim nauczaniu wielką potrzebę katechezy dorosłych. Oczywiście, że inne są formy organizacyjne katechezy dzieci i młodzieży, a inne katechezy dorosłych. Wielkim jednak zaniedbaniem duszpasterskim byłoby ograniczanie przekazu katechetycznego wyłącznie do dzieci i młodzieży. Wynika to wyraźnie chociażby z „Dokumentów Synodu Archidiecezji Poznańskiej” (nr 240):

„Kościół przywiązuje wielką wagę do katechezy dorosłych, którą uznaje za najznakomitszą formę katechezy. Oddziaływanie katechetyczne wobec dorosłych winno uwzględniać sytuację ich wiary. Katechezie dorosłych wyznaczono następujące zadania:

 1. formować do dojrzałego życia chrześcijańskiego za pomocą pedagogii sakramentalnej, dni skupienia, kierownictwa duchowego;
 2. wychowywać do właściwej w świetle wiary oceny zmian społeczno-kulturowych w społeczeństwie;
 3. kształtować umiejętność integralnego widzenia wszystkich obszarów rozwojowych osoby i podejmowania związanych z tym działań;
 4. wyjaśniać dzisiejsze problemy religijne i moralne;
 5. wyjaśniać relacje, jakie zachodzą między działaniem doczesnym a eklezjalnym;
 6. rozwijać racjonalne podstawy wiary;
 7. formować do przyjęcia odpowiedzialności za misję Kościoła, wyrażającej się w umiejętności odważnego dawania świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie”.

Mając na uwadze powyższe wskazania, w 2010 roku podjęliśmy w naszej parafii inicjatywę duszpasterską pod nazwą: „Szkoła duchowego wzrostu”. Jest to propozycja katechezy dorosłych prowadzonej w formie konferencji organizowanych raz w miesiącu.

W ramach szkoły duchowego wzrostu odbędą się katechezy dla dorosłych prowadzone przez biblistę ks. prof. Janusza Nawrota w czwarte środy miesiąca po nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 1. 28 listopada 2018,
  Czy Bóg jest źródłem cierpienia? (Hi 1-2)
 2. 27 lutego 2019,
  Czy mamy prawo załamywać się w cierpieniu? (Hi 3)
 3. 27 marca 2019,
  Dlaczego Bóg milczy, gdy cierpimy?
 4. 24 kwietnia 2019,
  Czy mamy prawo oskarżać Boga?
 5. 22 maja 2019,
  Cierpienie, a mądrość Boga (Hi 38-39)

Archiwum

Zobacz archiwalne nagrania z poprzednich edycji.