Parafialny Klub Seniora

„Podeszły wiek jest czasem łaski, który wzywa, aby z żarliwszą miłością zjednoczyć się ze zbawczą tajemnicą Chrystusa i głębiej uczestniczyć w realizacji Jego zamysłu zbawienia. Kościół patrzy z miłością i ufnością na was, ludzi starszych, starając się przyczyniać do powstania takiego środowiska ludzkiego, społecznego i duchowego, w którym każdy człowiek będzie mógł przeżywać w pełni i z godnością ten ważny etap swojego życia”.

św. Jan Paweł II, przemówienie do osób starszych, 2000

Działalność duszpasterska w naszej parafii obejmuje również emerytów, rencistów, osoby starsze wiekiem i samotne. W szczególny sposób realizowane jest poprzez funkcjonowanie Parafialnego Klubu Seniora.

Wszystkie osoby starsze wiekiem, emerytów i rencistów zapraszamy w każdy drugi poniedziałek miesiące na godz. 16:30 do kawiarenki parafialnej. W czasie spotkań Klubu przy kawie, herbacie i smacznych wypiekach poruszamy ciekawe tematy religijne, patriotyczne i społeczne, aby przy dobrej atmosferze podzielić się własnymi przemyśleniami. Nie brakuje czasu na wspólne śpiewanie czy ciekawy film. Przy okazji świąt kościelnych i narodowych wracamy pamięcią do polskich tradycji i wymieniamy się rodzinnymi zwyczajami.

Opiekunką Parafialnego Klubu Seniora jest Jolanta Podgórna.