Duszpasterstwo Dzieci Bożych

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”.

Ewangelia według św. Mateusza 18,3-5

Dzieci Boże to nasza parafialna propozycja dla dzieci ze szkoły podstawowej. Wspólne wyjazdy, wycieczki, które organizujemy zawsze mają temat duszpasterski – pomaga nam wszystkim coraz lepiej poznawać Pana Jezusa, przybliżać się do Niego i coraz mocniej Go pokochać. Staramy się też razem dobrze bawić i budować naszą małą parafialną wspólnotę.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:45 w Centrum Duszpasterskim. Spotkania odbywają się w dwóch grupach dostosowanych do wieku dzieci. Zapraszamy dzieci na spotkania! Dołączyć można w każdej chwili!