Redakcja „Naszej Wspólnoty”

„Troska o rozwój prasy katolickiej dotyczy nie tylko podnoszenia jej poziomu, ale także o zwiększanie zakresu jej oddziaływania. Niech zatem odpowiedzialni za nie troszczą się o ich wysoki poziom, w duchu polskiej, katolickiej tradycji kulturalnej”.

Benedykt XVI

Już ponad dwadzieścia lat nasi parafianie mogą korzystać z pisma parafialnego zatytułowanego „Nasza Wspólnota” tworzonego przez zespół redakcyjny. Poprzednikiem obecnego tytułu był wydawany w latach 1989-1990 „Gość Parafialny”.

Aktualnie gazeta ukazuje się jako miesięcznik. W ciągu lat wydawania pisma wielokrotnie zmieniała się jego forma zewnętrzna: szata graficzna i format, ale zawsze informowało ono o wszystkich wydarzeniach w parafii, stając się przy tym rodzajem kroniki parafialnej. Tematem wielu artykułów są też ważne wydarzenia z życia Kościoła w Polsce.