Akcja Katolicka

„Podejmujcie to wezwanie jako świadkowie Ewangelii w różnych środowiskach – we własnej rodzinie, w miejscu pracy, w szkole czy na uczelni. Podejmujcie je świadomi, że obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjednoczenia z Chrystusem-Głową. Wczepieni bowiem przez chrzest w Ciało mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa”.

św. Jan Paweł II, Przemówienie do Akcji Katolickiej, 2003

akParafialny Oddział Akcji Katolickiej to grupa osób realizujących w konkretny sposób powołanie do apostolstwa świeckich. Akcja Katolicka jako taka dąży do przeniknięcia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi poprzez modlitwę, osobistą formację, a nade wszystko poprzez aktywność ludzi świeckich.

W naszej parafii działalność oddziału Akcji Katolickiej realizuje się w różnego rodzaju współpracy w organizacji przedsięwzięć parafialnych w ciągu całego roku duszpasterskiego. Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Świętem patronalnym członków Akcji jest uroczystość Chrystusa Króla.

Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest p. Marian Hasiński.

Więcej informacji o działalności Akcji Katolickiej w Archidiecezji Poznańskiej na stronie poznan.ak.org.pl