Namaszczenie chorych

„Troska o chorych musi być przede wszystkim i nade wszystko: należy im służyć tak, jakby każdy z nich był samym Chrystusem”.

św. Benedykt z Nursji

Sakrament chorych udzielany jest dla umocnienia człowieka wierzącego w chorobie i cierpieniu. Może go przyjąć każdy wierzący, który znalazł się w stanie poważnej lub przewlekłej choroby. Namaszczenie chorych w naszym kościele udzielane jest podczas dorocznej Eucharystii z okazji parafialnego dnia chorych w Tygodniu Miłosierdzia.

W domach parafian sakramentu udzielają kapłani przy okazji comiesięcznego obchodu w pierwsze soboty miesiąca. Zgłoszenia chorych przyjmowane są w biurze parafialnym. W nagłych sytuacjach np. w okolicznościach śmierci sakrament udzielany jest o każdej porze po zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym. Uwaga: sakramenty udzielane są osobom żyjącym (nie ma możliwości udzielenia namaszczenia po stwierdzeniu zgonu).

Kapłani naszej parafii sprawują opiekę duszpasterską w szpitalu Certus przy ul. Grunwaldzkiej (na zaproszenie – w każdą niedzielę).