Parafialna Rada Ekonomiczna

Parafialna Rada Ekonomiczna powoływana na okres czterech lat wypełnia swoje zadania zgodnie ze Statutem. Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

 

Członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej

kadencja 2019-2023

Tomasz Gajc, Michał Glinka, Józef Leszczyłowski, Leszek Michałowski, Piotr Piotrowski, Wojciech Nowakowski, Marian Prętki, Marek Walendowski, Przemysław Weihrauch, Ryszard Wieczorek, Wiesław Wojnach.