Posługujący

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

(od góry) Przemysław Radecki, Jarosław Gruszczyński, Tomasz Stankowski, Władysław Cybulski, śp. Jerzy Staniewski, Piotr Łopiński, Błażej Mrówczyński, Krzysztof Ławniczak, Maciej Jóźwiak, Marcin Maron, Henryk Krystek, ks. proboszcz Jacek Maćkowiak, Ryszard Wilga, Aleksander Woźniak

Organista: Maciej Michałowski

maciej

Kościelny: Marian Hasiński

Kościelny: Marian Hasiński

Zakrystianin: Marek Prauziński

m_prauzinski

Katecheza dorosłych

katecheza_doroslych