Domowy Kościół

Domowy Kościół jest rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie (oazy) założonego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W Domowym Kościele powołanie małżeńskie i rodzinne realizowane jest jako prawdziwa duchowość chrześcijańska. Opiera się na przyjęciu przez małżonków poszczególnych elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Należą do nich:

  • codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
  • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa całej rodziny (rodziców z dziećmi),
  • comiesięczny dialog małżeński i wynikające z niego postanowienia pracy nad sobą tzw. reguła życia,
  • raz w roku udział w rekolekcjach formacyjnych.

Małżeństwa przynależące do Domowego Kościoła tworzą kręgi (od 4 do 7 małżeństw), które raz w miesiącu spotykają się w swoich domach, aby podzielić się swoimi życiowymi doświadczeniami, trwać na wspólnej modlitwie oraz pogłębiać swoją więź z Bogiem poprzez formację. Na spotkaniach obecny jest również kapłan w roli asystenta – duchowego opiekuna kręgu.

Przy naszej parafii istnieją cztery kręgi Domowego Kościoła, którymi opiekują się ksiądz proboszcz, ks. Dawid, ks. Rafał oraz ks. diakon. Od 2015 roku posługę Pary Krajowej w Domowym Kościele wypełniają nasi parafianie państwo Katarzyna i Paweł Maciejewscy.

Więcej informacji o charyzmacie Domowego Kościoła można znaleźć na stronach www.dk.oaza.pl oraz www.poznan.oaza.pl