Straż Honorowa Serca Pana Jezusa

„Kult Najświętszego Serca Jezusowego nie zjawił się w Kościele nagle, ani też nie zrodził się na skutek prywatnych objawień, lecz stanowi spontaniczny wykwit żywej wiary i gorącej pobożności, którą ludzie obdarzeni nadprzyrodzonymi darami żywili względem Zbawiciela i Jego chwalebnych ran.”

papież Piusa XII Encyklika Haurietis aquas

Arcybractwarcybractwo_logo_zoomo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa powstało we Francji jako owoc objawień, które otrzymała św. Małgorzata Maria Alacoque oraz kultu Serca Jezusowego rozpowszechnianego przez siostry wizytki.  W Polsce pierwsi strażnicy Serca Jezusowego pojawili się w Krakowie w 1868 roku. Misja Arcybractwa Straży Honorowej polega na wiernym trwaniu przy Sercu Jezusa w wybranej przez siebie godzinie każdego dnia. Jest to czas na ofiarowanie Jezusowi swojej pracy, wypoczynku, cierpień, słabości, trudów czy radości, które właśnie w tej godzinie się przeżywa.

W naszej parafii ośrodek Arcybractwa Straży Honorowej został zarejestrowany w 1998 roku. Członkowie odbywają swoją formację wraz ze Wspólnotą eucharystyczną św. Piusa X.

Wspólnotę prowadzi p. Anna Zielińska

Spotkania formacyjne (katecheza, Msza święta oraz nabożeństwo) odbywają się w drugie czwartki miesiąca o godz. 17.00 na probostwie.

Więcej informacji na temat Arcybractwa i kultu Serca Pana Jezusa można znaleźć na stronie www.strazhonorowa.pl