Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjatę Wyzwolenia Człowieka założył czcigodny sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki w 1978 roku, jako odpowiedź na prośbę papieża Jana Pawła II: „Przeciwstawiajcie się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, a co czasem może aż zagrażać jego egzystencji”. Ks. Blachnicki widział ogromne zagrożenie dla naszego narodu w alkoholizmie. Dlatego KWC walczy o uwolnienie człowieka głównie z tego zniewolenia (choć jej celem jest wyzwolenie człowieka od wszelkich zniewoleń, uzależnień i grzechu).

Zobowiązaniami KWC są:

  • dobrowolna abstynencja od wszelkich napojów alkoholowych,
  • nie kupowanie alkoholu i nie częstowanie alkoholem
  • jakakolwiek forma modlitwy w intencji Krucjaty.

Zobowiązania te można podjąć np. za konkretnego alkoholika (może być anonimowy – znany tylko Bogu). Nasza deklaracja jest dożywotnia (członkowska) lub na okres jednego roku (kandydacka).

Istotą KWC jest akt miłości do Boga i drugiego człowieka. Wyraża się ona przez pomoc m.in. zniewolonemu człowiekowi. Podstawowymi środkami pomocy są:

  1. Modlitwa (jakakolwiek) za tego człowieka o łaskę wyzwolenia z nałogu i trwania w wolności.
  2. Post – jakim jest moja dobrowolna abstynencja od alkoholu.
  3. Świadectwo – moja abstynencja jako akt miłosierdzia i ofiary, może być także pomocą terapeutyczną – wsparciem (także nieświadomym) dla kogoś, kto zmaga się ze swoim nałogiem.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka to wspólnota ludzi, która otacza swoich członków modlitwą, by mieli moc i siłę trwania w podjętych zobowiązaniach. Hasło KWC brzmi: „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”, tak jak słowa wielokrotnie powtarzane przez św. Jana Pawła II, w którego obecności doszło do proklamacji KWC. Papież pobłogosławił to Dzieło oraz członków KWC, także tych, którzy do niej dopiero przystąpią. Dlatego nie lękaj się podjąć abstynencji, która jest aktem miłości do Boga i drugiego człowieka.

Jak przystąpić do KWC?

Należy podpisać deklarację, a zgłoszenie odciąć i wysłać pod adres, który jest na deklaracji. W naszej parafii można to zgłoszenie oddać także w zakrystii, pozostawiając w kopercie z podpisem „dla Krzysztofa Ławniczaka”. Wspólnota KWC Parafii pw. Świętej Rodziny w Wielkim Poście organizuje dzień modlitwy o trzeźwość w rodzinach. W tym dniu podczas Mszy Świętej można przystąpić do KWC w sposób uroczysty, składając deklarację, która jest zanoszona podczas procesji z darami na ołtarz.

W naszej parafii jest Księga Trzeźwości, w której wpisywani są uczestnicy KWC oraz wszyscy abstynenci od alkoholu. By być wpisanym do tej księgi należy zgłosić się najlepiej do ks. Proboszcza lub do któregoś z księży naszej parafii.

Więcej informacji na temat KWC można znaleźć:

Deklaracje członkowską można pobrać również z naszej strony.

 

Krzysztof Ławniczak – tel. 605 406 303, e-mail: krzysztof710@op.pl

NIE LĘKAJCIE SIĘ!

Zapraszamy do KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA.