Parafialny Zespół Caritas

„Największym złem jest brak wrażliwości i miłości bliźniego oraz przerażająca obojętność w stosunku do sąsiada żyjącego na marginesie, dotkniętego wyzyskiem, moralnym zepsuciem, biedą i chorobą.”

bł. Matka Teresa z Kalkuty

Zespół „Caritas” w naszej parafii gromadzi osoby, które gotowe są współpracować w dziełach miłosierdzia i pomocy charytatywnej wobec najbardziej potrzebujących parafian. „Caritas” organizuje pomoc doraźną i stałą osobom chorym, starszym i samotnym, a także dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Działalność charytatywna obejmuje następujące formy:

  • wydawanie artykułów żywnościowych,
  • organizowanie pomocy świątecznej dla dzieci i ubogich rodzin, wsparcie w ramach akcji „Tornister Pełen Uśmiechu”,
  • systematyczne wspieranie poprzez talony i kwoty pieniężne najbardziej potrzebujących,
  • opłacanie obiadów szkolnych,
  • zaradzanie innym trudnym sytuacjom w miarę potrzeby.

Środki finansowe na cele dobroczynne pochodzą ze zbiórek i ofiar parafian oraz składek „członków wspierających”.

Zapotrzebowanie na pomoc prosimy zgłaszać u księdza proboszcza w biurze parafialnym w czwartki i piątki.

Więcej informacji o działalności Caritas Archidiecezji Poznańskiej na stronie www.caritaspoznan.pl