Duszpasterze

Ks. proboszcz Jacek Maćkowiak


Pochodzi z parafii pw. Wszystkich Świętych w Otorowie
Ur. 1973, święcenia 1998, w naszej parafii od XI 2017
Magister teologii (Prawo kanoniczne)

Ks. wikariusz Dawid Wasielewski


Pochodzi z parafii pw. Karola Boromeusza w Kościanie
Ur. 1980, święcenia 2013, w naszej parafii od II 2020
Odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci i ministrantów
Magister teologii (Teologia fundamentalna)

Ks. wikariusz Krystian Gramza


Pochodzi z parafii pw. św. Floriana w Wirach
Ur. 1974, święcenia 2000, w naszej parafii od VIII 2020
Magister teologii (Teologia Dogmatyczna), magister filologii polskiej

Ks. rezydent Krzysztof Kruk

Pochodzi z naszej parafii
Ur. 1964, święcenia 1989, w naszej parafii od VIII 2022
Magister licencjat teologii

Dk. Maciej Zajdowicz

Pochodzi z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Wielichowie
Ur. 1998, święcenia diakonatu 2022, w naszej parafii od IX 2022
W naszej parafii odbywa roczną praktykę duszpasterską

Chronologia

Proboszczowie parafii:

 1. Ks. Czesław Ksoń 1984-2008
 2. Ks. Stanisław Walewicz 2008-2017

Posługę duszpasterską w parafii pełnili kolejno księża:

 1. Ks. Eugeniusz Antkowiak 1984-1992
 2. Ks. Marek Gościniak 1986-1993
 3. Ks. Jan Iwanowski 1984-1993
 4. Ks. Przemysław Karwacki 1992-1997
 5. Ks. Adam Lisiecki 1993-1997
 6. Ks. Sławomir Wasiela 1993-1999
 7. Ks. Piotr Bartkowiak 1997-2002
 8. Ks. Przemysław Konieczny 1999-2004
 9. Ks. Przemysław Węgrzyn 2002-2004
 10. Ks. Waldemar Babicz 1999-2007
 11. Ks. Robert Korbik 2004-2007
 12. Ks. Jarosław Klupś 2007
 13. Ks. Cezary Kuciński 2007-2008
 14. Ks. Krzysztof Makosz 2004-2009
 15. Ks. Czesław Liczbański 2004-2010
 16. Ks. Jacek Maćkowiak 2008-2013
 17. Ks. Maciej Stawski 2009-2013
 18. Ks. Marian Kasperek 2010-2012
 19. Ks. Marcin Cabaj 2012
 20. Ks. Józef Srogosz 2013
 21. Ks. Mateusz Kubiak 2013-2017
 22. Ks. Maciej Wegner 2013-2018
 23. Ks. Oscar Nejman 2018-2020
 24. Ks. Piotr Twardy 2017-2020
 25. Ks. Rafał Ostrowski 2013-2020
 26. Ks. Maciej Skorupka 2021-2022

Kapłani pochodzący z naszej parafii (rocznik święceń):

 1. Ks. Mariusz Koluczek (1987)
 2. Ks. Krzysztof Kruk (1989)
 3. Ks. Przemysław Danielczak (1996)
 4. Ks. Paweł Pośpieszny (1996)
 5. Ks. Robert Ławniczak (1997)
 6. Ks. Roman Hamny SDS (1999)
 7. Ks. Dawid Adamczak SDS (2000)
 8. Ks. Piotr Koczorowski (2001)
 9. Ks. Łukasz Lewandowski (2003)
 10. Ks. Marek Pisarek OMI (2005)
 11. Ks. Sebastian Kowalik (2012)