Odnowa w Duchu Świętym

„«Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę».”

Est 4, 16

Wspólnota „Święta Rodzina”

Od wielu lat w naszej parafii regularnie spotyka się wspólnota, która w modlitwie stara się otwierać na moc i łaskę Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi wszystkich chrześcijan do zbawienia, ale też uzdalnia wielu do służby na rzecz Kościoła. Grupa Odnowy w Duchu Świętym pragnie umacniać swoją wiarę, wielbić Boga, tak jak Duch Święty pozwala oraz posługiwać charyzmatami dla dobra bliźnich i całej wspólnoty Kościoła.

Spotkania modlitewno-formacyjne Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w każdy wtorek po wieczornej Mszy świętej w centrum duszpasterskim. Szczególna modlitwa we wspólnocie parafialnej prowadzona jest w każdy trzeci wtorek miesiąca, Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach prowadzonych przez wspólnotę, a tych którzy chcieliby rozpocząć lub trwać w formacji Odnowy w Duchu Świętym zapraszamy bezpośrednio na nasze spotkania.

 

Słowo dla wspólnoty na rok formacyjny 2020/21

A skoro Mardocheusz dowiedział się o wszystkim, co czyniono, rozdarł szaty i okrył się worem i popiołem, i wyszedł na środek miasta, i lamentował głośno i gorzko. I przyszedł aż pod Bramę Królewską, ponieważ nie wolno było wejść do samej Bramy Królewskiej przyodzianemu w wór pokutny. A w każdym państwie, wszędzie, dokąd dekret króla i prawo jego dotarły, powstał wielki smutek u Żydów i posty, i płacz, i lament. Wór pokutny i popiół stanowiły posłanie dla wielu. I przyszły służące Estery i jej eunuchowie, i opowiedzieli jej o tym. Wtedy królowa zlękła się bardzo i posłała szaty, aby ubrać Mardocheusza i zdjąć wór z niego, ale on nie przyjął. Wtedy zawołała Estera Hataka, który spośród eunuchów królewskich usługiwał jej osobiście, i posłała go do Mardocheusza, aby dowiedział się, po co to wszystko i dlaczego. I poszedł Hatak do Mardocheusza na rynek miasta, który był przed Bramą Królewską. Mardocheusz opowiedział mu wszystko, co się zdarzyło, i dokładnie powiadomił go o sumie srebra, którą Haman przyrzekł wpłacić do skarbca królewskiego za Żydów, skoro tylko będzie mógł ich wygładzić. I odpis dokumentu prawnego, który wydano w Suzie, aby ich wygładzić, dał mu do pokazania Esterze, celem powiadomienia jej i polecenia, aby poszła do króla i błagała go o łaskę, i prosiła przed nim za ludem swoim. A Hatak odszedł i powiedział Esterze słowa Mardocheusza. I odpowiedziała Estera Hatakowi i poleciła mu iść do Mardocheusza: «Wszyscy słudzy króla i ludność państw królewskich wiedzą, że jedno dla nich jest prawo, dla każdego mężczyzny i każdej kobiety, którzy udają się do króla na dziedziniec wewnętrzny, a którzy nie otrzymali wezwania: mają być zabici, chyba że król wyciągnie nad nimi złote berło, to wtedy pozostaną przy życiu. A mnie nie zawołano, abym poszła do króla, już od dni trzydziestu». I powiedziano Mardocheuszowi słowa Estery. Wtedy Mardocheusz rzekł, aby odpowiedzieli Esterze: «Nie myśl sobie w sercu, że uratujesz się w domu króla, jedyna ze wszystkich Żydów, bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej?» I rzekła Estera, aby odpowiedziano Mardocheuszowi: «Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę». I poszedł Mardocheusz i uczynił stosownie do tego wszystkiego, co mu poleciła Estera.

Est 4, 1-17

Harmonogram spotkań

  • każdy I wtorek miesiąca – SPOTKANIE MODLITEWNE
  • każdy II wtorek miesiąca – KATECHEZA FORMACYJNA (w tym otwarte konferencje, informacje zawsze w ogłoszeniach)
  • każdy III wtorek miesiąca – MSZA ŚWIĘTA o godzinie 18:00 z adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwą uwielbienia i modlitwą wstawienniczą
  • każdy IV wtorek miesiąca – spotkanie dzielenia się SŁOWEM BOŻYM

Modlitwa wstawiennicza

Nasza wspólnota posługuje modlitwą wstawiennicza. Poniżej znajduje się formularz i adres kontaktowy wspólnoty, na który można przesyłać prośby o modlitwę. Członkowie wspólnoty będą modlić się w przesłanych intencjach, a w sposób szczególny polecać je Panu podczas Eucharystii w 3.wtorek miesiąca.


    Osoby odpowiedzialne