Odnowa w Duchu Świętym

„Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów”.

1Tm 4, 14

Wspólnota „Święta Rodzina”

Od wielu lat w naszej parafii regularnie spotyka się wspólnota, która w modlitwie stara się otwierać na moc i łaskę Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi wszystkich chrześcijan do zbawienia, ale też uzdalnia wielu do służby na rzecz Kościoła. Grupa Odnowy w Duchu Świętym pragnie umacniać swoją wiarę, wielbić Boga, tak jak Duch Święty pozwala oraz posługiwać charyzmatami dla dobra bliźnich i całej wspólnoty Kościoła.

Spotkania modlitewno-formacyjne Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w każdy wtorek po wieczornej Mszy świętej w centrum duszpasterskim. Szczególna modlitwa we wspólnocie parafialnej prowadzona jest w każdy trzeci wtorek miesiąca, Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

 

Słowo dla wspólnoty na rok formacyjny 2018/19

Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

1Tm 4, 13-16

Harmonogram spotkań

  • każdy I wtorek miesiąca – spotkanie dzielenia się SŁOWEM BOŻYM
  • każdy II wtorek miesiąca – KATECHEZA FORMACYJNA
  • każdy III wtorek miesiąca – MSZA ŚWIĘTA o godzinie 18:00 z adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwą uwielbienia i modlitwą wstawienniczą, po adoracji agapa
  • każdy IV wtorek miesiąca – SPOTKANIE MODLITEWNE

Osoby odpowiedzialne