Odnowa w Duchu Świętym

Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga,
w Panu wybrałem sobie schronienie,
by opowiadać wszystkie Jego dzieła.

Ps 73, 28

Wspólnota „Święta Rodzina”

Od wielu lat w naszej parafii regularnie spotyka się wspólnota, która w modlitwie stara się otwierać na moc i łaskę Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi wszystkich chrześcijan do zbawienia, ale też uzdalnia wielu do służby na rzecz Kościoła. Grupa Odnowy w Duchu Świętym pragnie umacniać swoją wiarę, wielbić Boga, tak jak Duch Święty pozwala oraz posługiwać charyzmatami dla dobra bliźnich i całej wspólnoty Kościoła.

Spotkania modlitewno-formacyjne Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w każdy czwartek po wieczornej Mszy świętej w centrum duszpasterskim. Szczególna modlitwa we wspólnocie parafialnej prowadzona jest w każdy trzeci wtorek miesiąca, Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach prowadzonych przez wspólnotę, a tych którzy chcieliby rozpocząć lub trwać w formacji Odnowy w Duchu Świętym zapraszamy bezpośrednio na nasze spotkania.

 

Słowo dla wspólnoty na rok formacyjny 2023/24

W ucisku przebłagał on Pana, Boga swego, i upokorzył się bardzo przed Bogiem swych przodków. Prosił Go, a On go wysłuchał. Usłyszał jego prośbę i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy, do swego królestwa. W ten sposób Manasses zrozumiał, że tylko sam Pan jest Bogiem.

2Krn 33, 12n

Harmonogram spotkań

  • każdy I czwartek miesiąca – INDYWIDUALNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (w pierwszy czwartek miesiąca w parafii jest 24 godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu)
  • każdy II wtorek miesiąca – MODLITWA/KATECHEZA FORMACYJNA/DZIELENIE SŁOWEM BOŻYM (w tym otwarte konferencje, informacje zawsze w ogłoszeniach)
  • każdy III wtorek miesiąca – MSZA ŚWIĘTA o godzinie 18:00 z adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwą uwielbienia i modlitwą wstawienniczą

Modlitwa wstawiennicza

Nasza wspólnota posługuje modlitwą wstawiennicza. Poniżej znajduje się formularz i adres kontaktowy wspólnoty, na który można przesyłać prośby o modlitwę. Członkowie wspólnoty będą modlić się w przesłanych intencjach, a w sposób szczególny polecać je Panu podczas Eucharystii w 3.wtorek miesiąca.

Polecane intencje będziemy również powierzać Panu podczas wtorkowej Adoracji. Prosimy, aby osoby, które nie chcą, by ich intencja była głośno odczytana przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, poinformowała o tym, pisząc prośbę o modlitwę.

    Osoby odpowiedzialne