Odnowa w Duchu Świętym

„«Dalej! Budujmy!».”

Ne 2, 18

Wspólnota „Święta Rodzina”

Od wielu lat w naszej parafii regularnie spotyka się wspólnota, która w modlitwie stara się otwierać na moc i łaskę Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi wszystkich chrześcijan do zbawienia, ale też uzdalnia wielu do służby na rzecz Kościoła. Grupa Odnowy w Duchu Świętym pragnie umacniać swoją wiarę, wielbić Boga, tak jak Duch Święty pozwala oraz posługiwać charyzmatami dla dobra bliźnich i całej wspólnoty Kościoła.

Spotkania modlitewno-formacyjne Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w każdy wtorek po wieczornej Mszy świętej w centrum duszpasterskim. Szczególna modlitwa we wspólnocie parafialnej prowadzona jest w każdy trzeci wtorek miesiąca, Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach prowadzonych przez wspólnotę, a tych którzy chcieliby rozpocząć lub trwać w formacji Odnowy w Duchu Świętym zapraszamy bezpośrednio na nasze spotkania.

 

Słowo dla wspólnoty na rok formacyjny 2021/22

Gdy przybyłem do Jerozolimy, spędziłem tam trzy dni. Wtedy wybrałem się nocą – ja i niewielu mężów ze mną – a nikomu nie wyjawiłem, do jakiego dzieła na korzyść Jerozolimy Bóg mój mnie pobudził; i miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I wyruszyłem nocą przez Bramę nad Doliną, potem obok Źródła Smoczego do Bramy Śmietników; i badałem mury Jerozolimy, które miały wyłomy, a bramy jej były strawione ogniem. Gdy przeszedłem do Bramy Źródlanej i do Stawu Królewskiego, zwierzę, na którym jechałem, nie miało możności przejścia. I szedłem nocą wąwozem w górę i badałem mur. Potem wszedłem znowu przez Bramę nad Doliną i powróciłem.
Lecz zwierzchnicy nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co zamierzam zrobić; dotąd bowiem nie wyjawiłem tego Żydom – ani kapłanom, ani możnym, ani zwierzchnikom, ani innym urzędnikom. Ale teraz rzekłem do nich: «Widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy: Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone ogniem. Nuże! Odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem!» I wyjawiłem im, jak łaskawie ręka Boga mojego czuwała nade mną; również słowa, które mi król powiedział. A oni powiedzieli: «Dalej! Budujmy!» I nawzajem zachęcali się do dobrej sprawy.
Skoro Choronita Sanballat i ammonicki sługa Tobiasz, i Arab Geszem to usłyszeli, lżyli nas i wytykali nam, mówiąc: «Co znaczy to, co poczynacie? Czy podnosicie bunt przeciw królowi?» I odpowiedziałem im: «Sam Bóg niebios nam poszczęści. A my, słudzy Jego, zabierzmy się do odbudowy: wy natomiast nie macie udziału, prawa ani pamiątki w Jeruzalem».

Ne 2, 11-20

Harmonogram spotkań

  • każdy I wtorek miesiąca – SPOTKANIE MODLITEWNE
  • każdy II wtorek miesiąca – KATECHEZA FORMACYJNA (w tym otwarte konferencje, informacje zawsze w ogłoszeniach)
  • każdy III wtorek miesiąca – MSZA ŚWIĘTA o godzinie 18:00 z adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwą uwielbienia i modlitwą wstawienniczą
  • każdy IV wtorek miesiąca – spotkanie dzielenia się SŁOWEM BOŻYM

Modlitwa wstawiennicza

Nasza wspólnota posługuje modlitwą wstawiennicza. Poniżej znajduje się formularz i adres kontaktowy wspólnoty, na który można przesyłać prośby o modlitwę. Członkowie wspólnoty będą modlić się w przesłanych intencjach, a w sposób szczególny polecać je Panu podczas Eucharystii w 3.wtorek miesiąca.

Polecane intencje będziemy również powierzać Panu podczas wtorkowej Adoracji. Prosimy, aby osoby, które nie chcą, by ich intencja była głośno odczytana przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, poinformowała o tym, pisząc prośbę o modlitwę.


    Osoby odpowiedzialne