Odnowa w Duchu Świętym

„Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni i cała reszta Izraela – w swoich miastach.”

Ne 7, 72

Wspólnota „Święta Rodzina”

Od wielu lat w naszej parafii regularnie spotyka się wspólnota, która w modlitwie stara się otwierać na moc i łaskę Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi wszystkich chrześcijan do zbawienia, ale też uzdalnia wielu do służby na rzecz Kościoła. Grupa Odnowy w Duchu Świętym pragnie umacniać swoją wiarę, wielbić Boga, tak jak Duch Święty pozwala oraz posługiwać charyzmatami dla dobra bliźnich i całej wspólnoty Kościoła.

Spotkania modlitewno-formacyjne Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w każdy wtorek po wieczornej Mszy świętej w centrum duszpasterskim. Szczególna modlitwa we wspólnocie parafialnej prowadzona jest w każdy trzeci wtorek miesiąca, Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

 

Słowo dla wspólnoty na rok formacyjny 2019/20

Cała ta wyprawa liczyła razem czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób oprócz niewolników ich i niewolnic – tych było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedmioro. Mieli oni też dwustu czterdziestu pięcioro śpiewaków i śpiewaczek. Koni mieli oni siedemset trzydzieści sześć; mułów – dwieście czterdzieści trzy; wielbłądów – czterysta trzydzieści pięć; osłów – sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.

A część naczelników rodów darowała na kult: namiestnik złożył w skarbcu tysiąc drachm złota, pięćdziesiąt czasz, trzydzieści szat kapłańskich i pięćset min srebra. A niektórzy naczelnicy rodów złożyli w skarbcu na [potrzeby] kultu dwadzieścia tysięcy drachm złota, dwa tysiące dwieście min srebra. A to, co złożyła reszta ludu, wynosiło dwadzieścia tysięcy drachm złota, dwa tysiące min srebra, sześćdziesiąt siedem szat kapłańskich.

Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni i cała reszta Izraela – w swoich miastach.

Ne 7, 66-72

Harmonogram spotkań

  • każdy I wtorek miesiąca – SPOTKANIE MODLITEWNE
  • każdy II wtorek miesiąca – KATECHEZA FORMACYJNA (w tym otwarte konferencje, informacje zawsze w ogłoszeniach)
  • każdy III wtorek miesiąca – MSZA ŚWIĘTA o godzinie 18:00 z adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwą uwielbienia i modlitwą wstawienniczą
  • każdy IV wtorek miesiąca – spotkanie dzielenia się SŁOWEM BOŻYM

Osoby odpowiedzialne