Duszpasterze

Proboszcz: ks. kanonik Jacek Maćkowiak

Pochodzi z parafii pw. Wszystkich Świętych w Otorowie.
Urodzony w 1973 r.
Święcenia kapłańskie przyjął  w 1998 r.
W naszej parafii jest od listopada 2017 r.
Mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Szamotułach w 2023 r.
Jest magistrem teologii (w dziedzinie prawa kanonicznego).

 

Wikariusz: ks. Dawid Wasielewski

Pochodzi z parafii pw. Karola Boromeusza w Kościanie.
Urodzony w 1980 r.
Święcenia kapłańskie przyjął w 2013 r.
W naszej parafii jest od lutego 2020 r.
Jest odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci i ministrantów.
Jest magistrem teologii (w dziedzinie teologii fundamentalnej).

 

Wikariusz: ks. Krystian Gramza

Pochodzi z parafii pw. św. Floriana w Wirach.
Urodzony w 1974 r.
Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r.
W naszej parafii jest od sierpnia 2020 r.
Jest magistrem teologii (w dziedzinie teologii dogmatycznej) oraz magistrem filologii polskiej.

 

Rezydent: ks. Krzysztof Kruk

Pochodzi z naszej parafii.
Urodzony w 1964 r.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r.
W naszej parafii jest od sierpnia 2022 r.
Jest magistrem licencjatem teologii.


 

Chronologia

Proboszczowie parafii:

 1. Ks. Czesław Ksoń 1984-2008
 2. Ks. Stanisław Walewicz 2008-2017
 3. Ks. Jacek Maćkowiak 2017-obecnie

 

Posługę duszpasterską w parafii pełnili kolejno księża:

 1. Ks. Eugeniusz Antkowiak 1984-1992
 2. Ks. Marek Gościniak 1986-1993
 3. Ks. Jan Iwanowski 1984-1993
 4. Ks. Przemysław Karwacki 1992-1997
 5. Ks. Adam Lisiecki 1993-1997
 6. Ks. Sławomir Wasiela 1993-1999
 7. Ks. Piotr Bartkowiak 1997-2002
 8. Ks. Przemysław Konieczny 1999-2004
 9. Ks. Przemysław Węgrzyn 2002-2004
 10. Ks. Waldemar Babicz 1999-2007
 11. Ks. Robert Korbik 2004-2007
 12. Ks. Jarosław Klupś 2007
 13. Ks. Cezary Kuciński 2007-2008
 14. Ks. Krzysztof Makosz 2004-2009
 15. Ks. Czesław Liczbański 2004-2010
 16. Ks. Jacek Maćkowiak 2008-2013
 17. Ks. Maciej Stawski 2009-2013
 18. Ks. Marian Kasperek 2010-2012
 19. Ks. Marcin Cabaj 2012
 20. Ks. Józef Srogosz 2013
 21. Ks. Mateusz Kubiak 2013-2017
 22. Ks. Maciej Wegner 2013-2018
 23. Ks. Oscar Nejman 2018-2020
 24. Ks. Piotr Twardy 2017-2020
 25. Ks. Rafał Ostrowski 2013-2020
 26. Ks. Maciej Skorupka 2021-2022

 

Kapłani pochodzący z naszej parafii (rocznik święceń):

 1. Ks. Mariusz Koluczek (1987)
 2. Ks. Krzysztof Kruk (1989)
 3. Ks. Przemysław Danielczak (1996)
 4. Ks. Paweł Pośpieszny (1996)
 5. Ks. Robert Ławniczak (1997)
 6. Ks. Roman Hamny SDS (1999)
 7. Ks. Dawid Adamczak SDS (2000)
 8. Ks. Piotr Koczorowski (2001)
 9. Ks. Łukasz Lewandowski (2003)
 10. Ks. Marek Pisarek OMI (2005)
 11. Ks. Sebastian Kowalik (2012)