Wydarzenia 2022

Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jacek Maćkowiak, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Kruk

Wystąpiła Joanna Kortylewicz – sopran, artystka Teatru Wielkiego w Poznaniu, i parafialny organista Łukasz Ksobiraj

Mszy przewodniczył ks. kan. Stanisław Walewicz, poprzedni proboszcz naszej parafii

Pomieszczenia poświęcił bp Szymon Stułkowski

Sakramentu udzielił bp Szymon Stułkowski

Msza święta pod przewodnictwem bpa Szymona Sułkowskiego, w czasie której nastąpiło uroczyste podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego;
droga krzyżowa z udziałem bpa Szymona Sułkowskiego;
24-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu

Rekolekcje prowadził ks. kan. Stanisław Walewicz

Polsko-ukraiński zespół muzyczny śpiewa kolędy

Do kolędowania zaprosiła wspólnota Kościoła Domowego