korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie

Seminarium Odnowy Wiary

Twoje żywe spotkanie z Chrystusem

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Dz 8, 14-17

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

Seminarium Odnowy Wiary, inaczej też zwane Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, jest to forma siedmiotygodniowych rekolekcji, przez które Bóg wzbudza człowieka do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego, oraz i przede wszystkim nawiązania relacji z Bogiem.

Seminarium pomaga w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi poprzez pogłębienie modlitwy osobistej i wspólnotowej, oraz przyjęciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności, mocy i rozpoznaniu Jego darów jakie w nas złożył podczas Chrztu Świętego.

Jak wygląda Seminarium Odnowy Wiary?

Są to cotygodniowe spotkania na otwartych konferencjach kerygmatycznych w kościele Świętej Rodziny, po wieczornej Mszy Świętej o godzinie 18:00. Konferencjom towarzyszą spotkania w grupkach dzielenia i codzienne rozważanie Słowa Bożego poprzez modlitwę z Pismem Świętym. W trakcie rekolekcji odbywa się indywidualna modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, oraz modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego.

Konferencje są otwarte dla każdego, pragnącego słuchać i uczestniczyć, lecz grupy dzielenia oraz indywidualna modlitwa, z powodów organizacyjnych wymagają darmowego zarejestrowania, ponieważ do każdej z grup przypisany będzie jeden animator, oraz przygotowane będą materiały wspomagające modlitwę z Pismem Świętym. Aby przeżyć w pełni rekolekcje, zachęcamy do uczestnictwa w całości spotkań, dlatego mocno podkreślamy ich siedmiotygodniowy przebieg.

Kogo zapraszamy?

Ciebie! Tak, dokładnie, Ciebie, a jeżeli pragniesz ożywić swoją modlitwę, nie wiesz jak zacząć pogłębiać swoją relację z Bogiem, chcesz się dowiedzieć o Jego bliskości i żywym działaniu w Twoim życiu, przyjąłeś sakrament bierzmowania (choćby kilka miesięcy temu), należysz do wspólnoty, lub szukasz swojego miejsca w Kościele, to tym bardziej zapraszamy Ciebie!

Jakie są terminy?

Rejestrujemy się elektronicznie do 18 października lub w parafii Świętej Rodziny po każdej Mszy Świętej w niedzielę 16 października, oraz po Mszy Świętej wieczornej i czuwaniu modlitewnym 18 października.

Jeżeli chcesz tylko słuchać konferencji, to rejestracja nie jest wymagana.

Startujemy w czwartek, 20 października 2016 roku, wtedy też, jeżeli się zarejestrowałeś, dowiesz się do jakiej grupki dzielenia należysz. Konferencje odbywają się co tydzień, zaś spotkania grupek będą ustalane indywidualnie z animatorami. Modlitwy indywidualne odbywają się w trakcie SOW, a wszyscy uczestnicy są informowani o ich przebiegu i terminach na spotkaniach grup. Ostatnia konferencja i spotkania grupek, odbywają się 1 grudnia, wtedy następuje oficjalne zakończenie rekolekcji.

Kto organizuje rekolekcje i prowadzi konferencje?

Organizatorem jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Święta Rodzina”, parafia Świętej Rodziny w Poznaniu przy współpracy z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Poznaniu.

Konferencje poprowadzi pan Zygmunt Witkowski – wieloletni współorganizator i animator Seminariów Odnowy Życia w Duchu Świętym w Polsce i za granicą.

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA ZAKOŃCZONA!