Świetlica przy parafii

Zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnego spędzania czasu od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00.

W ramach zajęć w świetlicy oferujemy:

  • Pomoc w nauce;
  • Gry i zabawy;
  • Wspólne oglądanie filmów;
  • Posiłek – małe „co nieco”;
  • Zapewniamy opiekę pedagogiczną.

Zapisu dziecka do świetlicy dokonują rodzice lub opiekunowie w godzinach działania świetlicy w Centrum Duszpasterskim – wejście od ul. Promienistej.